Cevaplar

2013-01-01T15:23:34+02:00

               DEYİMLER 


a) Tanımı:
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan, ilgi çekici bir anlatımı bulunan, ifadeyi daha zengin kılan, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen, kalıplaşmış söz topluluklarına "deyim (tabir)" denir.

   
0
2013-01-01T16:53:46+02:00

Deyim nedir?

Genellikle gerçek anlamı dışında kullanılarak ifadeyi zenginleştiren, iki veya daha fazla kelimeden oluşan kalıp­laşmış söz dizisinedeyim denir.

 

Bütün dillerde olduğu gibi, Türkçe‘de de çeşitli kalıplaşmış anla­tımlar vardır: tamlamalar,birleşik sözcükler, ikilemeler, atasözleri, de­yimler…

Deyim, en az iki sözcükten kurulan, konuşmada ve yazıda an­latım gücünü artıran, anlamyönünden yer yer mantık dışına taşan bö­lümleri olabilen, yapısındaki kimi sözcükleri anlam değişmesine uğra­yan, kalıplaşmış söz öbeklerine verilen addır. Eskiden, deyim sözcüğü­nün yerine tabir sözcüğü kullanılıyordu. Tabir tek bir sözcük de olabili­yordu. Oysa, deyimlerin temel özelliği en az iki sözcükten kurulu olmasıdır.

Deyimlerde anlam kalıplaşması (aktarımı) olayı görülür. Deyi­mi oluşturan iki ya da daha çok sözcükten bazen biri, bazen birkaçı, bazen de tümü anlam kaymasına uğrar, bambaşka ya datemel anlama biraz yakın bir anlam kazanarak yeni bir eylemi, durumu, de­ğerlendirmeyi, kişiyi,nesneyi vb’yi belirtir.

1 1 1