Cevaplar

2013-01-01T15:23:18+02:00

Enzimlerin Çalışma Mekanizması

Daha önce de değindiğimiz gibi enzimin hangi substratla çalışılacağını saptayan kısmı apoenzim kısmıdır Demek ki apoenzim kısmıyla substrat arasında bir ilişki vardır Alman kimyacısı EMIL FISCHER tarafından bunun kilit anahtar uyumu gibi olacağı savunulmuştur Koenzim kısmı daha çok kimyasal bağa yakın olarak işlev gösterir örneğin ester bağlarını parçalar vs öyle anlaşılıyor ki enzimin apoenzim kısmı bir ya da birkaç yerinden (aktif bölgelerden) substrat molekülüne yapışıyor ya da bağlanıyor (yani bir enzim-substrat kompleksi oluşturuyor) ve bu arada koenzim kısmı substrat üzerindeki bağlarla gerçek anlamda birleşmeye veya bağlanmaya giderek onu parçalıyor Elinde kazması olan bir yol işçisi kazacağı yeri kendisi saptamasına karşın (apoenzim kısmı) kazma işlemini yapan kazmanın kendisidir (koenzim kısmı) Enzimlerde kural aynıdır Enzimlerin kimyasal yapıları özellikle üçüncül yapıları tam olarak bilinmediğinden (ilk yapışı açıklanan enzim ribonukleaz 124 amino asitten meydana gelmiştir) çalışma mekanizmaları da hala tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamamıştır
Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler : Sıcaklık

0
2013-01-01T15:23:39+02:00


Enzimler Proteinlerden yapılmışlardır ve doğal olarak yalnız canlılar tarafından sentezlenirler Hücre içerisinde meydana gelen binlerce tepkimenin hızını ve özgüllüğünü düzenlerler Çok defa hücre dışında da etkinliklerini korurlar Solunumun büyümenin kas kasılmasının sinirdeki iletimin fotosentezin azot bağlanmasının deaminasiyonun sindirim vs'nin temelini oluştururlar
Canlı hücrelerde tepkimeler kural olarak 0-50°C; çoğunlukla da 20-42°C arasında meydana gelir Bu sıcaklıkta tepkimelerin oluşması biyokatalizör denen enzim ya da fermentlerle olur Bu aktivasyon enerjisinin düşürülmesi ile olur
Başlangıçta "E n z i m" terimi sindirim kanalında olduğu gibi bir çözelti ya da sıvı içerisinde etki ettiği durumlarda (Kühn 1878); buna karşın "Ferment = Maya" terimi çoğunluk hamur mayasında olduğu gibi hücreye bağlı olduğu durumlarda kullanılmıştır Buchner (1897) fermentlerin de hücre dışında etki ettiğini bulunca iki terim arasındaki farklılık ortadan kalkmış oldu Her iki terim arasında bugün herhangi bir fark olmamakla beraber bakteri mantar ve diğer hücreli enzima tik işlevler mayalanma ve etki maddeleri de ferment olarak kullanılacaktır


1 5 1