Cevaplar

2013-01-01T16:23:50+02:00

Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname'de salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır. Hanedanın atası olan Selçuk Bey tarafından temeli atılan bu devlet Bağdat'ı kendine başkent yaparak Abbâsîhalifesinin koruyucusu konumuna erişti.

0
2013-01-01T16:24:44+02:00

anadolu selçuklu devletinin başkenti :Devletin ilk başkenti İznik’tir. I. Kılıçarslan Dönemi’nde İznik ve Batı Anadolu’nun kaybedilmesiyle başkent Konya’ya taşındı.

 

Büyük selçulu devletinin başkenti: 

Nişabur, Rey, İsfahan
0