Cevaplar

2013-01-02T17:45:54+02:00

 

Ek-1

T.C.

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Arı Konaklama Belgesi (AKB)

 1.Bölüm                                                                                                                                                                        

 

Arıcı tarafından doldurulacaktır;                                                                                         Tarih: ......../........../20…...

 

İşletme Tanımlama Numarası:..................……….

 

TC Kimlik No:………………………………..

 

Adı ve Soyadı:................................

 

Daimi Adres:…………………………………………………………..…………………………

 

Tel: (.........).......................

 

Arılı Kovan Sayısı: ……………… Boş Kovan Sayısı:.....................

İşletme Tipi:

Arı Ürünleri Üretimi □

                    Ana Arı Üretimi □

 

 

 

 

 

 

 

Çıkış Yapılacak Adres:………………………………………………………………………..……

Konaklanacak Adres:……………...………………………………………………………………..

 

 

Konaklama Tarihi (başlama-bitiş): ........../........./20....... - ........../........../20.......

 

Arıcının                                                                                                                 Arazi Sahibi /Kurum Yetkilisi

Adı Soyadı İmza                                                                                                                            Adı Soyadı İmza

 

2.Bölüm                                                                                                                                                                                   

 

İl/İlçe Müdürlüğü tarafından doldurulacak;

 

Yukarıda miktarı gösterilen ........................................................................ ait arılı kovanların, Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ile ilimiz sınırları içerisinde yukarıda belirtilen tarihler arasında ve adreste konaklamasına izin verilmiştir.  ...../…../20..

 

 

 

 

Arıcının Konaklayacağı

İl/İlçe Müdürlüğü

Adı Soyadı imza

 

1 1 1