aşağıdaki terimlerden hangisi tanımlı veya tanımsızdır?

a-doğru b-üçgen c-düzlem d-eşit d-paralelkenar

aşağıdaki bilim dallarına ait üçer terim yazınız

a- matematik b-fizik c-tarih

doğruluk değeri 1 ve 0 olan birer önerme yazınız.

önerme olmayan bir cümle yazınız

aşağıdaki önermelerin değerini belirleyip denklerini yazınız.

p:kare 5 kenarlıdır.

q:istanbul başkent olmuş bir şehirdir.

aşağıdaki önermelerin değillerini yazınız

a- yaz ayları kış aylarından sıcak geçer

b- 5= 7-2

c- -7 asal sayıdır

d- tek sayılar asal sayıdır

p,p',(p')' önermelrini doğruluk tablosunda gösteriniz.

1

Cevaplar

2012-10-03T21:18:57+03:00

a tanımsız b tanımlı c tanımsız d tanımlı b tanımlı

 

0