Cevaplar

2013-01-01T17:12:22+02:00

♣Mezarlık, ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır.
♣Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne qötüren kişiler çarpılır.
♣Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.
♣Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.
♣Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.
♣Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.
♣Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir, insan çabuk ölür.
♣Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir.
♣Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.
♣Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.
♣Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır.
♣Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
♣Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.
♣Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.
♣Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz, seller olur.
♣Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar.
♣Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur.
♣İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa ya da ağır bir şey kaldırılırsa ineğin sütü kesilir.
♣İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.
♣İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.
♣Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür.
♣Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.
♣Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.
♣Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.
♣Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.
♣Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.
♣Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.
♣Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır.
♣Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.
♣Kara ağaçtan düşen yaşamaz.
♣Kara ağaçtan beşik, sandık yapılmaz.
♣İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır qötürür.
♣Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır qötürür.
♣Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.
♣Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.
♣Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.
♣Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.
♣Diş düşürülünce o diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı ya da gömülmelidir.
♣Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır.
♣Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir.
♣El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.
♣Tokalaşırken ya da birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.
♣Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir.
♣Hamile kadın aş eridiği sırada neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.
♣Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.
♣Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur.
♣Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez.
♣Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak verilir.
♣Gece ıslık çalmak günahtır.
♣Gece evden eve tuz verilmez.
♣Akşam kapının önü süpürülmez.
♣Ekmek aktaracağı evden eve verilmez.
♣Çocuklar gece beş taş oynarsa düşman gelecek denir.
♣Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.
♣Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini qötürür.
♣Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.
♣Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.
♣Evin temeline karataş koymak iyi değildir.
♣Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.
♣Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.
♣Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde mutluluk değil geçimsizlik olur.
♣Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.
♣Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır.
♣Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur.
♣Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.
♣Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.
♣Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur.
♣Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır.
♣Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içinde ve bereketli olur.
♣Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.
♣Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.
♣Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.
♣Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.
♣Yarım çay içen kadın dul kalır.
♣Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer.
♣Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.
♣Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser.
♣Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.
♣Makası açık bırakmak düşmanlarınızın sizin hakkınızda konuşmasına neden olur.
♣Çarşamba gecesi işlenilmez, çamaşır yıkanmaz, temizlik yapılmaz.
♣Gece tırnak kesilmez, ıslık çalınmaz, sakız çiğnenmez.
♣Gelinin ayakkabısının altına kimin ismi yazılırsa en kısa zamanda ismi yazılan kişi evlenir.
♣Birisi uzunca vakit eve dönmezse veya kaybolmuşsa ayakkabısına tuz dökülür. Kişi en kısa zamanda evine geri döner.

 

0
2013-01-01T17:34:07+02:00

1- Allah'a şirk koşmak ve Riya

2- Kalben Allah'tan ümidi kesmek, dualarının kabul olmamasını

zannetmek.

3- Amelen Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş gibi davranıp Allah'a kötü zanda bulunmak.

4- Allah'ın mekrinden azap ve gazabından kendini emniyette görmek.

5- Haksız yere adam öldürmek

6- Anne baba haklarını çiğnemek ve onlara eziyet etmek onlara karşı görevlerini yerine getirmemek

7- Sılayı rahim yapmamak, akrabalarla ilişkiyi kesmek, onlara karşı vazifesini yerine getirmemek.

8- Yetim malı yemek

9- Faiz yemek

10- Zina yapmak

11- Livata yapmak

12- Yalan yere birisine zina suçu atmak

13- Şarap içmek

14- Kumar oynamak

15- Günah olan şeylerle eğlenmek

16- Haram müzik dinlemek veya söylemek

17- Yalan söylemek

18- Yalan yere and içmek

19- Yalan yere şahitlik yapmak

20- Hak yere şehadet vermekten kaçınmak

21- Verdiği ahdi bozmak, sözünde durmamak

22- Emanete hıyanet etmek

23- Hırsızlık yapmak

24- Alış veriş yaparken tartıda hıyanet etmek

25- Haram yemek

26- İslam'ı öğrenip yaşayabileceği bir yerden, öğrenemeyeceği ve yaşayamayacağı bir yere gitmek

27- Zalimlere zulüm yapmaları için yardım etmek

28- İmkanı olduğu halde mazlumlara yardım etmemek

29- Sihir yapmak

30- İsraf etmek

31- Kibirlenmek ve başkalarına üstün davranmak

32- Müslümanlarla savaşmak

33- Mundar kan ve domuz eti yemek

34- Bilerek namazı terk etmek

35- Zekat ve humus vermemek

36- Hac üzerine farz olduğu halde önemsemeyip hac görevini yerine getirmemek

37- Farzlardan birisini terk etmek

38- Küçük günahlarda ısrarlı olup tekrar tekrar yapmak

39- Gıybet etmek

40- Bir müminin haysiyetine dokunup onu rezil etmek

41- Müslümanlara hile yapmak

42- Müslümanların ihtiyacı olan şeyleri stok yapıp ileride daha da pahalansın diye satışa sunmamak

43- Haset etmek, kıskanmak

44- Bir mümine düşmanlık etmek

45- Kadının kadınla cinsel ilişkide bulunası (eşcinsellik)

46- Söz taşımak

47- Fehşa ve zinaya aracı olmak ve deyyusluk yapmak. Deyyusluk kendi haberi olduğu halde haberi yokmuş gibi davranıp karısının zina yapmasına göz yummak.

48- İstimna yapmak (mastürbasyon)

49- Dinde bidat koymak, yani dinde olmayan bir şeyi ona eklemek veya dinde olan bir şeyin onda olmamasını iddia etmek

50- Haksız yere bir hüküm vermek

51- Haram aylarda yani recep, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında savaşmak

52- İnsanları Allah yolundan alı koymak

53- Nimete nankörlük yapmak ve naşükür düşmek

54- Müslümanlar arasında fitne çıkarıp onları birbirlerine düşürmek

55- Kafirlere silah satmak

56- Bühtan etmek, yani yalan yere birisine bir kötülüğü isnad etmek

57- Kur'an a saygısızlık yapmak

58- Ka'beye saygısızlık yapmak

59- Cami ve mescitlere saygısızlık yapmak

60- Mukaddes türbelere saygısızlık yapmak

61- Kerbela'dan alınan Hz. Hüseyin'in türbesine, toprağına saygısızlık yapmak.

    BÜYÜK GÜNAH OLMASI
0