Cevaplar

2013-01-01T17:38:56+02:00

70 yetmiş

700 yediyüz

7000 yedi bin 

80 seksen

800 sekizyüz

8000 sekiz bin 

90 doksan 

900 dokuz yüz

9000 dokuz bin

 

0