Cevaplar

2013-01-01T18:46:48+02:00

ÖNSÖZ 
Türk Resim Sanatı Tarihi adı altında yazılmış bu araştırma, Türk resminin başlangıcında bugüne kadar olan tarihi evreleri hakkında genel bir fikir vermek amacını taşımaktadır. Bu tarihi evreler, toplumların sosyal ve siyasi değişimlerin paralelinde anlatılmıştır. Bunula beraber bu araştırma, Türk resim sanatının en önemli eserleri ve bu eserlerin sanatçıları hakkında bilgi vermektedir. 

Türk Resim Sanatı hakkında yapılmış bu araştırmanın en büyük eksikliği, incelenen eserler hakkında yeterince görsellerin bulunmamasıdır. Bunun en büyük nedeni, bu konuda çok az sayıda kaynağın yazılmış, yazılanların ise yeterli düzeyde görsel içermemiş olmasıdır. Özellikle bu görselleri içeren kaynakların, okulumuzun değil de diğer üniversitelerin kütüphanelirinde bulunmasının da etkisi oldu. Çünkü bu kütüphaneler, kendi okul-ları dışındaki öğrencilerin bu kaynakları kullanmalarına maalesef izin vermemektedir. 

Bu araştırmaya bizlere atalarımızdan kalan, birçoğu unutulmaya yüz tutmuş, bü-yük sanat dallarını ve eserlerini tanıtmaya çalıştım. Bazı eksikliklerin hoşgörü ile karşıla-nacağını umuyorum.

0