Cevaplar

2013-01-01T17:42:36+02:00

ÖNSÖZ 
Türk Resim Sanatı Tarihi adı altında yazılmış bu araştırma, Türk resminin başlangıcında bugüne kadar olan tarihi evreleri hakkında genel bir fikir vermek amacını taşımaktadır. Bu tarihi evreler, toplumların sosyal ve siyasi değişimlerin paralelinde anlatılmıştır. Bunula beraber bu araştırma, Türk resim sanatının en önemli eserleri ve bu eserlerin sanatçıları hakkında bilgi vermektedir. 

Türk Resim Sanatı hakkında yapılmış bu araştırmanın en büyük eksikliği, incelenen eserler hakkında yeterince görsellerin bulunmamasıdır. Bunun en büyük nedeni, bu konuda çok az sayıda kaynağın yazılmış, yazılanların ise yeterli düzeyde görsel içermemiş olmasıdır. Özellikle bu görselleri içeren kaynakların, okulumuzun değil de diğer üniversitelerin kütüphanelirinde bulunmasının da etkisi oldu. Çünkü bu kütüphaneler, kendi okul-ları dışındaki öğrencilerin bu kaynakları kullanmalarına maalesef izin vermemektedir. 

Bu araştırmaya bizlere atalarımızdan kalan, birçoğu unutulmaya yüz tutmuş, bü-yük sanat dallarını ve eserlerini tanıtmaya çalıştım. Bazı eksikliklerin hoşgörü ile karşıla-nacağını umuyorum. 
Mehmet Barış Şavklı 
1.GİRİŞ 

İnsanoğlu yazmadan önce çizmeye ve boyamaya başlamıştır. Mağralarda ve dıştaki kaya yüzeyleri üzerinde bulunan boyalı resimler ve çizgiler, insanın binlerce yıl önce fikirlerini nasıl ifade ettiğini bize açıkça anlatıyor. İnsan var oladuğu sürece resim yapma tutkusu onunla birlikte var olucaktır. Resim iki boyutlu bir yüzey, yani bağzen bir kağıt, bir duvar yüzeyi veya bir tuval üzerinde oluşur. Resimde renk ve çizgi kandi başlarına yada birlikte kullanılarak temel ifade unsurları meydana getirirler. Hangi çağa, hangi üsluba ait olursa olsun, resimde temel unsurlar daima çizgi ve renge dayanır. Bazı resim üsluplarında çizgi, bazılarında da renk egemendir. Örneğin, resmin eski çağlarında çizginin oynadığı başrol hemen göze çarpar. Buna karşılık 9.yy Avrupası’nda renk resme egemen olacak bir noktaya gelmiştir. 

Kültür, toplumların tarihi süreç içinde bitirdikleri maddi ve manevi ürünlerin ortamında oluşur. Tarihsel birikimin bilinçlendirilmesi ve günümüz yaşantısına katılmasıyla kültürel ortam yoğunlaşmaktadır. Resim sanatı, bir toplumun en önemli kültür unsurlarından biridir. 

Türkler tarih boyunca birçok ülkede hakimiyetlerini sürdürmüştür. Bu dönemde icra edilen resimler yetirince araştırılmamış ve bu alanı inceleyen yeterli düzeyde eser ortaya konmamıştır. Bunun neticisinde, Türk resim sanatına ait birçok sanat dalı unutulmaya yüz tutmuştur.

20 4 20
2013-01-01T17:43:08+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

ÖNSÖZ 
Türk Resim Sanatı Tarihi adı altında yazılmış bu araştırma, Türk resminin başlangıcında bugüne kadar olan tarihi evreleri hakkında genel bir fikir vermek amacını taşımaktadır. Bu tarihi evreler, toplumların sosyal ve siyasi değişimlerin paralelinde anlatılmıştır. Bunula beraber bu araştırma, Türk resim sanatının en önemli eserleri ve bu eserlerin sanatçıları hakkında bilgi vermektedir. 

Türk Resim Sanatı hakkında yapılmış bu araştırmanın en büyük eksikliği, incelenen eserler hakkında yeterince görsellerin bulunmamasıdır. Bunun en büyük nedeni, bu konuda çok az sayıda kaynağın yazılmış, yazılanların ise yeterli düzeyde görsel içermemiş olmasıdır. Özellikle bu görselleri içeren kaynakların, okulumuzun değil de diğer üniversitelerin kütüphanelirinde bulunmasının da etkisi oldu. Çünkü bu kütüphaneler, kendi okul-ları dışındaki öğrencilerin bu kaynakları kullanmalarına maalesef izin vermemektedir. 

Bu araştırmaya bizlere atalarımızdan kalan, birçoğu unutulmaya yüz tutmuş, bü-yük sanat dallarını ve eserlerini tanıtmaya çalıştım. Bazı eksikliklerin hoşgörü ile karşıla-nacağını umuyorum. 

29 4 29