Cevaplar

2013-01-01T17:45:32+02:00

ki veya daha çok maddenin kimyasal bir tepkime olmaksızın bir araya gelmesi. Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir değişme olmaz. Bunlar yapılarını da değiştirmezler. Yalnız fiziksel olarak karışırlar. Metallerin karışımına alaşım denir. Alaşımlar metallerin eritilmesiyle elde edilir

Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik aletlerle görülemiyorsa, karışıma homogen denir, aksi halde karışım heterogen olur. Karışımın fiziksel özellikleri kendini doğuran elemanların fiziksel özelliklerinden başkadır. Sıvılarla ve gazlarla da karışımlar meydana gelir. Mesela hava bir karışımdır. Hava; azot, oksijen, az olarak da helyum, argon ve neon karışımından meydana gelmiştir.Kaynak: http://karisim.nedir.com/#ixzz2GjtMuE3I

2 5 2
2013-01-01T17:45:53+02:00

http://meryem5203.wordpress.com/6-sinif/7-sinif-konulari/element-ve-sembolleri/bilesik-ve-formulleri/

1 5 1