Cevaplar

2013-01-01T17:50:07+02:00

-Gazneliler Devleti, Afganistan'daki Gazne şehrinde Samanoğullarının Herat valisi Alp Tiğin tarafından kurulmuştur (963).

-Gazneliler en parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşamışlardır.

-Sultan Mahmut döneminde Gazneliler, Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek Kuzey Hindistan'a hakim olmuşlar ve İslâmiyet'i yaymışlardır.

-Dandanakan Savaşı'nı kaybeden Gazneliler dağılma sürecine girmişler ve eski güçlerini kaybetmişlerdir.

-Gazneliler, Afganlı bir kavim olan Gurlular tarafından yıkılmıştır (1187).

-Gazneliler birçok ulusu (Türkler, İranlılar, Hindular, Gurlular...) bünyesinde bulundurmaları parçalanmalarında ve yıkılmalarında büyük rol oynamıştır.

-Merkez Gazne olmak üzere, 963 yılında Alp Tekin tarafından kuruldu.

-Gazneliler, en parlak devrini, ünlü hükümdarları Gazneli Mahmut zamanında yaşamıştı.

UYARI: Gazneli Mahmut , İslamiyet'in koruuculuğunu yapan ilk Türk hükümdarı olmuştur. Bu yüzden Abbasi halifesi kendisine "Sultan" ünvanını vermiştir.

-Gazneli Mahmut, Hindistan'a toplam 17 sefer düzenledi.

UYARI: Bu seferler sonucu İslamiyet, Hindistan'da yayıldı. Bu durum ileride, bölgede kurulacak Türk-İslam Devletleri için temel teşkil etti.

-Gazneliler döneminde ilk kez İran topraklarına yerleşildi.

-1040 tarihinde Gazneliler, Dandanakan Savaşı ile Selçuklulara yenildi.

-Gazneliler, 1187 yılında Gurluların isyanı sonunda yıkıldı.


1 5 1