Cevaplar

2013-01-01T18:26:06+02:00

Nem Nedir : Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşarak atmosfere karışan suya nem denir.

Bulut Nedir : Nemli havanın yükselmesiyle oluşan, su buharı, su zerrecikleri, buz kristalleri ya da bunların karışımına bulut denir.

Sis Nedir : Bol su buharı taşıyan havanın, yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşmasından meydana gelen bulutlara sis denir.

Yağmur Nedir? : Su buharı yüklü bulutlar, soğuk hava tabakalarına rastlayınca, su buharı yoğuşur, damlalar halinde yeryüzüne düşer. Buna yağmur denir.

Kar Nedir? : Bulutlar,0 derecenin altında bir hava katmanına girince, küçük su damlaları birden bire donarak altı köşeli kar tanecikleri şeklinde yeryüzüne düşerler.

Sulu Sepken Nedir?: Yağmurla karışık kara, sulu sepken denir.

Dolu Nedir?: Yağmur damlaları yere düşerken, kuvvetli rüzgarlar, bunları yukarılardaki daha soğuk hava katmanlarına iter. Damlalar donar. Buna dolu denir.

Çiy Nedir?: Yer yüzü gündüz ısınır, gece soğur. Nemli havadaki su buharı, bitkiler ve taşlar üzerinde yoğuşarak su damlacıkları oluşturur. Buna çiy denir.

Kırağı Nedir : Çok soğuk gecelerde, havadaki su buharı, sıvı hale gelmeden donarak bitkiler, taş ve toprak üzerinde ince bir kar tabakası oluşturur. Buna kırağı denir.

Su Döngüsü

Yeryüzündeki sular, Güneş’in ısı enerjisi etkisiyle buharlaşır. Ayrıca bitki ve diğer canlılardan terleme yoluyla buharlaşan su, atmosfere karışır. Atmosferde yaşanan hava hareketleriyle değişik bölgelere taşınır. Su buharı, atmosferde soğuk hava tabakalarında yoğuşarak; Yağmur, Kar, Dolu şeklinde yeryüzüne iner.

Su Döngüsü Nedir?: Yeryüzündeki suların buharlaştıktan sonra yağış şeklinde tekrar yeryüzüne dönmesine su döngüsü denir. Suyun doğadaki bu dolanımı aynı zamanda iklimleri de etkiler.

İklim Nedir: Bir bölgede uzun süre içerisinde yinelenen hava olaylarına iklim denir. 


 

 

1 3 1