Cevaplar

2013-01-01T18:31:05+02:00
Aba altında er yatar Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz Aba vakti yaba, yaba vakti aba Abanın kadri yağmurda bilinir Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister Abdal ata binince bey oldum sanır Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz Abdalın dostluğu köy görününceye kadar Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine Acar tazı çullu da belli olur, çulsuz da Acele giden ecele gider Acele giden ecele gider. Acele ile menzil alınmaz Acele işe şeytan karışır Acele yürüyen yolda kalır Aceleci sinek süte düşer Acem kılıcı gibi Acemi katır kapı önünde yük indirir Acemi nalbant gibi kah nalına vurur,kah mıhına Acemi nalbant Kürt eşeğinde dener kendini Acı acıyı keser, su sancıyı Acı patlıcanı kırağı çalmaz Acıkan doymam, susayan kanmam sanır Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler Acıkmış kudurmuştan beterdir Acındırırsan arsız olur; acıktırırsan hırsız olur Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış Ada bana, adayım sana Adam adam, pehlivan başka adam Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu Adam adama gerek olur Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil Adam adamdan korkmaz, utanır Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, olmasa da çulu Adam adamı bir kere aldatır Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke'ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? Adam iş başında belli olur Adam olacak çocuk bokundan belli olur Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile Adamak kolay, ödemek güçtür Adamakla mal tükenmez Adamın ahmağı malını över Adamın iyisi alışverişte belli olur Adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork Agaç düşse de yakınına yaslanır Agaçtan maşa olmaz Ah alan onmaz Ahali isterse padişahı tahttan indirir Ahlatın iyisini ayılar yer Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır Ahmak misafir ev sahibini ağırlar Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez Ak akçe kara gün içindir Ak curun akmazsa kara curun kol gibi Ak göt geçit başında belli olur Ak gün ağartır, kara gün karartır Ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır Ak koyun kara koyun geçit başında belli olur Ak koyunu gören, içi dolu yağ sanır Ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır Ak şeker, kara şeker, bir damar soya çeker Akacak kan damarda durmaz Akan su yosun tutmaz Akan çay her zaman kütük getirmez A (devam) Akara kokara bakma, çuvala girene bak Akarsu pislik tutmaz Akarsu çukurunu kendi kazar Akarsuya inanma, eloğluna dayanma Akı karası geçitte belli olur Akıl adama sermaye Akıl akıldan üstündür Akıl için tarik birdir Akıl olmayınca ne yapsın sakal? Akıl ortak ortak, mal ortağı kaypak Akıl para ile satılmaz Akıl yaşta değil, baştadır Akıl yiğide sermayedir Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu everir Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer Akıllı olsa her sakallı kişi, sakallılara danışırlardı her işi Akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını Akıllı, söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler Akılsız başın cezasını ayaklar çeker Akılsız iti yol kocatır Akılsız kasabın gerisine kaçar masadı Akılsız köpeği yol kocatır Akıntıya kürek çekilmez Akla gelmeyen başa gelir Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama Akmasa da damlar Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini Aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz Aktan kara kalktı mı Akça akıl öğretir, don yürüyüş Akçanın iyisi kesede duran, bahçanın iyisi eve yakın olan Akşama karşı gitme, tana karşı yatma Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir Al elmaya taş atan çok olur Al giyen aldanmaz Al gömlek gizlenemez Al gününde al; ver gününde ver Al ile arslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz Al kaşağıyı gir ahıra, yarası olan gocunur Al malın iyisini, çekme kaygısını Ala bakan iki bakar Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz Alacakla verecek ödenmez Alacağım olsun da alakargada olsun Aleme cellat lazım; senin olman ne lazım? Alet işler, el övünür Alim unutmuş, kalem unutmamış Alın yazısı değişmez Alışmadık götte don durmaz Alışmış kudurmuştan beterdir Alışmış kursak, bulamacını ister Allah balmumu yakana balmumu, yağmumu yakana yağmumu verir Allah bilir ama kul da sezer Allah dağına göre kar verir Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz Allah doğrunun yardımcısıdır Allah fukarayı sevindirmek isterse önce eşeğini yitirtir, sonra buldurur Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar Allah isterse bir kulun işini, mermere geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yerken kırar dişini Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış Allah kulundan geçmez Allah kulunu kısmeti ile yaratır Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin Allah sevdiğine dert verir Allah son gürlüğü versin
0