Cevaplar

2013-01-01T18:32:53+02:00

DERS 1: GİRİŞ

 

1. Fikir ürünü sahipliğinin temel yapısı

 

1.1. Temel yapının fikir ürününe uygulanması

Bir biçim kazandırılarak ifade edilmiş fikirler fikir ürünü olarak adlandırılır. Korunabilir fikir ürünleri, biçimlenme şekillerine göre; eserler, buluşlar, endüstriyel tasarımlar, entegre devre topografyaları, markalar, coğrafi işaretler, ticaret unvanları, işletme adları, internet alan adları olarak örneklenebilir. Haksız rekabete karşı koruma,  franchising, character merchandising konuları da bu kapsamda ve bilgisayar yazılımları eserlekapsamında değerlendirilmektedir.

Eser, buluş, endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaret, vb. fikir ürünlerini oluşturan kişi veya  kişiler fikir ürünü sahibi olarak adlandırılır.

Fikir ürünü üretenler ile üretmeyenler arasında bir denge kurulması ve üretenlerin özendirilmesi, fikir ürünü üretenleri korumak yoluyla olmuştur. Bu koruma fikir ürünleri sahiplerine fikir ürününün kullanımına ilişkin tanınan özel hak ve yetkiler ile sağlanmıştır.

Fikir ürünü sahibinin fikir ürününe ilişkin manevi ve ekonomik (malî) hakları, fikir ürününün oluşması ile birlikte doğar. Fikir ürünü sahibinin hakları; fikir ürününün topluma sunulması, hak sahibi olarak belirtilmek, fikir ürününde değişiklik yapılmasını önlemek gibimanevi haklar (tablo 2) ile fikir ürününden ekonomik olarak yararlanmak amaçlı ekonomik (malîhaklardır. (tablo 3)

1 5 1
2013-01-01T18:33:09+02:00

akıllı saat 

birçok özellik olacak projeksioyn telefon televizyon aklına gelen herşey

 

1 5 1