- bir hayvan hücresinde enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden

hangisinden miktarı artar ?

a) atp b)tRNA c)amino asit d) mRNA e)su

- hücreler.............. ve ......................... maddelerden meydana gelmiştir

-bazı canlılar inorganik maddelerden ....................... oluşturma yeteneğine sahiptir .bu olaya................ denir

-mitokondri kendilerine özgü ..................... bulunur. bu yüzden kendilerini eşleyebilirler

insanda hücre zarında yer alan protein moleküllerinin işlevinden biri değilidr ?

a) hücre için özgül olan hormanlara cevap verme

b)atp sentezleme

c)hücre içine alınacak madedleri seçme

d)diğer hücrerle ilişki kurma

e)komşu hücreleri tanıma

bir DNA molekülünde toplam nükleotid sayısı 1200'dür bu nükleotidlerin 200 tanesi adenin ise kaç tanesi guanindir

a) 400 b)600 c)700 d)800 e)1000

bunları cevaplayın hepsini her sorusunu eğer yarım olursa şikyet edrm ona gre ama güzel yaprsanız teşşekkür edrim :)))

1

Cevaplar

2013-01-01T18:39:09+02:00

e şıkkı

organık ve ınorganık

organık madde

b şıkkı

4oo guaın

0