Cevaplar

2013-01-01T18:53:42+02:00

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A-AŞAĞIDAKİ KAVRAM VE TANIMLARINI EŞLEŞTİRİNİZ.

 

Ramazan                      Üzerinde namaz kılınıp, dua edilen şey,

 

Mukabele                      Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumaya denir.

 

Seccade                       Ramazan ayında Camilerde minarelerin arasında asılan ışıklı yazıya denir

 

Hatim                            Onbir ayın sultanıdır ve o ayda oruç tutulur.

 

Mahya                           Bir kimsenin sesli okuyup, diğerlerin takip etmesiyle yapılan hatime denir.

 

 

B-Orucu bozan durumlardan 5 (beş) tane yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Melekleri insanlardan ayıran özellikleri yazın(5 madde)

 

 

 

 

 

 

 

D- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 

1- Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi direkt olarak yer almaz?

A) Çevre temizliğinin artmasına sebep olur

B) Toplumda yardımlaşmayı artırır

C) Davranışlarımızı güzelleştirmesini sağlar

D) İnsana sabır duygusunu öğretir

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir oruç çeşidi değildir?

A) Kaza orucu                              B) Kurban orucu

C) Adak orucu                             D) Nafile oruç

 

3. Teravih namazıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Sadece ramazan ayında kılınabilir

B) Yatsı namazından sonra kılınır

C) Tek başına veya cemaatle kılınabilir

D) On üç rekâtlık bir namazdır

 

4. Ramazan ayında yatsı namazından hemen sonra kılınan nafile namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A.Vitir namazı                              B.Kuşluk namazı

C.Teheccüt namazı                  D.Teravih namazı

 

5. Ramazan ayı denince sadece bu aya özgü  ibadetlerden birisi ………………,  diğeri ise ………………………. tir.

Boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A) İmsak- İftar                              B) Oruç- Namaz

C) Oruç- Teravih                         D) Teravih- Zekât

 

6.

Ahmet:  Bu gün camiye gittim. Salı günü ramazan başlıyormuş. İmam cemaate duyuru yaptı

Emre:   Ne (bilgi yelpazesi.net) duyurusu?

Ahmet: Ramazan boyunca Kur’an okunacakmış camide. İsteyenler dinleyip okunan Kuran’ı takip de edebileceklermiş.

Emre : Yani ……………… okunacak demek istemiş.

Boşluğa gelecek uygun kelime hangisidir?

A) Hatim        B) Mevlit

C) Ezan         D) Mukabele

 

7. Yaşlılık ve sürekli hastalık sebebiyle oruç tutamayanlar ne yaparlar?

A) Zekat verirler

B) Kaza orucu tutarlar

C) Nafile oruç tutarlar

D) Mali durumları iyiyse fidye verirler

 

8-

I. Müslüman olmak                    II. Zengin olmak

III. Sağlıklı olmak                      IV. Akıllı olmak

Oruç tutmak için yukarıdaki şartlardan hangilerine sahip olmak gerekir?

a) I-II-III                         b) I-III-IV                 c) II-III-IV                d) I-II-IV

 

9-Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından birisi değildir?

A)Namaz Kılmak                                        B)Kurban kesmek

C)Kelime-i Şehadet getirmek                  D)Zekat vermek

 

10.

1- Ramazan orucunu tutmak farzdır.

2- İçinde mübarek Berat gecesi vardır.

3- İyileşemeyecek kadar hasta olanlar fidye verirler

Ramazan ayı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Sadece 1                                C) Sadece 2

B) 1 ve 2                                       D) 1 ve 3

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?

A.Kan vermek                              B.Sigara içmek

C.Tükürüğünü yutmak               D.Banyo yapmak

 

12. Meleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Günah işlediklerinde tövbe ederler

B) Geleceği bilemezler

C) Gözle görülmezler

D) Çeşitli şekillere girebilirler

 

13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Ramazan bayramıyla ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

A) Bayramdan önceki güne arife denir

B) İlk üç gününde kurban kesilir.

C) Şevval ayında kutlanır.

D) Bu bayram üç gün devam eder

 

14-

1-Feveylul lil musallîn. Ellezînehum ansalâtihim

2-Ve lâ yehuddu alâ ta'âmil miskîn.

3-sâhûn. Ellezîne hum yurâûne.Veyemne'ûnelmâ'ûn.

4-Era'eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ul yetîm.

Maun suresini rakamlara göre sıralayınız.

a) 4-3-2-1    b) 4-2-3-1    c)4-2-1-3      d)4-1-2-3

 

15- “Oruç başkalarını düşünme fırsatı doğurur. Varlıklı insanlar Ramazan ayında yoksulların durumunu daha iyi anlarlar ve onlarayardım ederler. Yoksullar da varlıklı insanlara dua ederler. Böylece kardeşlik duyguları gelişir.”

Verilen paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

a) Oruç toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artırır.

b) Oruç irademizi güçlendirir.

c) Oruç sabrımızı artırır.

d) Oruç tutmalıyız.

 


1 5 1