Cevaplar

2013-01-01T18:58:16+02:00

Her Ne Arar İsen Kendinde Ara
Hararet nardadır sacda değildir
Keramet baştadır tacda değildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüste Mekkede Hacda değil
Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma
Gerçek erenlerin sözünden çıkma
Eğer insan isen ölmezsin korkma
Aşığı kurt yemez uçta değildir

1 5 1
2013-01-01T18:58:28+02:00

 

Hacı bektaş velinin hayatı ve şiirleri

Hacı Bektaş VELİ Hayatı

HACI BEKTAŞ VELİ (1210 ?_1270) Bektaşiliğin kurucusu, şair ve büyük mutasavvıfHorasan'ın "Nişabur" şehrinde doğduBabası Seyit Muhammed, annesi Hatem Hatun'durBüyük Mutasavvıf Ahmet Yasevi'den ders aldıAnadolu'nun karışması üzerine, Orta Asya'daki Türk büyükleri O'nu genç yaşında, politik bir görevde Anadolu'ya gönderdilerHacı Bektaş Veli; Anadolu'da Elbistan, Nevşehir,Kayser,Ürgüp,Uçhisar,Gülşehir yörelerini dolaştıktan, tarikatını yaymaya başladıktan sonra, Nevşehir ilinin, bugünkü adı Hacıbektaş olan, Suluca Karahöyük ilçesine yerleştiTürkmenler arasında büyük rağbet gördüMenkabevi kaynaklarına göre, Anadolu'ya dokuz yüz kişilik bir süvari birliğinin başında gelirAnadolu Selçuklularına karşı ayaklanarak idam edilen Baba İshak ve Baba İlyas'la birlikte savaşlara katılırKahraman bir savaşçı ve akıncıdırAnadolu'nun içinde bulunduğu karışıklığı görürAnadolu on iki beyliğe ayrılmış, Bey'ler birbirleriyle ölüm-kalım savaşına düşmüşlerdirİçlerinde Orhan Bey, kuvvetli ve başarılı olarak görülürAnadolu birliğini sağlamak için onu tutmak ve desteklemek gereklidirHacı Bektaş Veli de öyle yaparOrhan Gazi İle görüşürDevamlı akınlara uğrayan ülkenin korunması için "daimi ordu" fikrini ileri sürerOrhan Bey, Bu fikri benimserYeni kurulan ordunun duasını Hacı Bektaş Veli yapar, "Yeniçeri" adı verilirÇağ, Türklerin diriliş çağıdırTürk ateşini Anadolu bozkırlarına yayan Selçuklular, Türk olduklarını unutarak Keyhüsrev ve Keykubad olmuşlardırResmi dil FarisidirMedreselerde Arapça ve Farsça okutulurHacı Bektaş Veli ve yoldaşları, yeni güçleri tazelenen Türk gücüne yol, iz göstermek isterler, onun özüne seslenirlerTürklüğünü uyandırırlarBektaşilik, sarsılmaz bir ahlak disiplini üzerine kurulmuşturHacı Bektaş Veli, gerçekten bir yol gösterici ve yenilikçidir"Eline, beline ve diline" dikkat et görüşüyle insanlığın yüceleceği inancını taşırEl, paradırOnu, her şeyden üstün tutanlar, insanlıklarını kaybederlerBel, cinsel arzulardırDil de, sözler ve davranışlardırHalkın büyük coşkunlukla söylediği, kendisine mal edilenşiirleri dışında; tasavvuf yollarını gösteren en önemli eseri Arapça: "Makalat"


Hacı Bektaş Veli'nin

Sadetlü hünkarın nazar kıldığı
İlleri var Hacı Bektaş Veli'nin
Horasan'dan sökün edip geldiği
Yolları var Hacı Bektaş Veli'nin

Kulları var atlas giyer al giyer
Düldül atları var altın çul giyer
Dervişleri hırka giyer şal giyer
Şalları var Hacı Bektaş Veli'nin

Bin bir ayet yazılıdır postunda
Yedi kıral yedi şah var destinde
Altın hilye örtüleri üstünde
La'lleri var Hacı Bektaş Veli'nin

Dahi böyle sultan nerede olur
On sekiz bin alem hem mevcut bilir
Kırk konaklık yerden kurbanı gelir
Malları var Hacı Bektaş Veli'nin

Veli'm eyder cünbüş verir cüş verir
Yine ay gün resiminde taş verir
On'ki imam yollanna baş verir
Kulları var Hacı Bektaş Veli'nin
------------------------------------
Haci Bektaş Veli Dost

Sensiz dünyanin tadi olur mu?
Adi güzel Haci Bektaş Veli dost
Seni bilmeyenler hakki bilir mi?
Adi güzel Haci Bektaş Veli dost

Ulu dost
Canim dost

Elimi bilmezdim eli bildirdin
Yalan söylemeyen dili bilirdin
Harama çözülmez beli bilirdin
Adi güzel Haci Bektaş Veli dost

Ulu dost
Canim dost

Yunus'a yar ettin Taptuk Emre'ye
Kirk yil dagda gezdi gönül vermeye
Her can layik degil seni sevmeye
Adi güzel Haci Bektaş Veli dost

Ulu dost
Canim dost

Der Mahzuni eşigini bulayim
Yüzlerimi tozlarina dolayim
Kul eyle kapinda kurban olayim
Adi güzel Haci Bektaş Veli dost

Ulu dost
Canim dost
0