Cevaplar

2015-10-08T17:39:05+03:00
Hazırlık
1.) Siyasi alanda yapılan yenilikler ve gelişmeler : bu yy birçok isyan ve savaş olmak la beraber Tanzimat fermanı çıkarılarak azınlıklara haklar tanınmıştır . sosyal hayatta meydana gelen değişmeler,olaylar ve toplumun genel yapısı: sosyal alanda batılaşma ile beraber konuşma ve kıyafetlerdede modernleşme başlamıştır. İlk nifus sayımı yapılmıştır.din ve mezhep özgürlüğü sağlanmştır. Belediyeler kurulmuş,yollar yapılmıştır kılık kıyafet devrimi posta telgıraf teşkilatı kurulmuştur .ilk gazete çıkarılmıştır.
2.) Yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir
3.) Burada yenilik kavramak en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.Çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir. 
1 1 1