Cevaplar

2013-01-02T18:46:57+02:00

 Devirli fotofosforilasyon = klorofil in ışığı soğurması ve akabinde elektron verip yükseltgenmesi ile başlayan ve bu elektronun tekrar klorofile dönmesi ve klorofilin tekrar indirgenmesi ile biten olaydır. bu olay sonucunda 2 net atp kazanç sağlanır. atp nin oluşumu kopan elektronun klorofile geri dönene kadar kaybettiği enerji ile sağlanır.

Devirsiz fotofosforilasyon :

Işık enerjisinin soğrulması ile yüksek enerjili elektronlar klorofil-a’dan ayrılır ve ferrodoksin tarafından tutulur.İndirgenen ferrodoksin NADP koenzimi tarafından yükseltgenir.Elektron kazanan 2NADP suyun fotolizi ile açığa çıkan H protonunu alarak 2NADPH2 halini alır.

-Klorofil –a ‘nın elektron kaynağı klorofil-b dir.

-Su,NADP için hidrojen,atmosfer için O2,klorofil-b için elektron kaynağıdır.

-Klorofil –b’nin elektron kaynağı sudur.

-Suyun ışık enerjisi yardımı ile iyonlarına ayrışması olayına Fotoliz denir.

-1 ATP ve 2NADPH2 sentezi gerçekleştirilir.

Karanlık devre reaksiyonları (KALVİN REAKSİYONLARI)

Bu evre kloroplastın stromasın da gerçekleşir.Işık kullanılmaz.Ançak bu reaksiyonların gerçekleşebilmesi için ışıklı devre reaksiyonlarının gerçekleşmesi şartdır.Reaksiyonda enzimler kullanılır.Bunun için Sıçaklık değişimlerine karşı hassasdır.

1 mol CO2 molekülünün bağlanabilmesi için 3 ATP ve 2NADPH2 gereklidir.Bir glikozun yapısında 6C olduğuna göre glikoz molekülünün sentezlenebilmesi için 6CO2 molekülünün indirgenmesi gerekir.Bunun için 18 ATP , 12 NADPH2 gelmesi gereklidir

 

 

0