Cevaplar

2013-01-01T19:16:05+02:00

 Allah bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla “müdara”yı, yani iyi ve güzel geçinmeyi de emretti. 
Hadis (Deylemi).
  


   Biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse ne ala. Aksi halde uzanıp yatsın. 
Hadis (Müsned).
  

   Benden sonra bana inanan müslümanlar hakkında şu 3 şeyden korkuyorum: Onları idare edenlerin zulme sapmalarından. Yıldızların (Burçların) yaşamlarına etkisi olduğuna inanmalarından. Kaderi inkar etmelerinden. 
Hadis (İbn-i Asakir).
 

  Üzüntü ve kaygılarınızı sadakalar vererek gideriniz. Ta ki, Allah kötü durumunuzu düzeltsin, düşmanlarınıza karşı da size yardımcı olsun.
Hadis-i şerif (Deylemi).
   

  “İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.”
Hadis-i Şerif
   

   Şeddâd ibn Evs (radıyallahü anh) hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte, Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:

Akıllı kimse, sürekli kendi nefsini sorgulayan
ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır.
Nefsini hevâsının peşinde koşturan
ve buna rağmen Allah Teâlâ’dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir.
  


  Şeddâd ibn Evs (radıyallahü anh) hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte, Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:

Akıllı kimse, sürekli kendi nefsini sorgulayan
ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır.
Nefsini hevâsının peşinde koşturan
ve buna rağmen Allah Teâlâ’dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir.
   

1 5 1
2013-01-01T21:13:33+02:00

Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti  unutmaktır.
2-Ettuhuru şatru’l  iman: Temizlik imanın yarısıdır.
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül  et.
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun,  sıhhat bulun.
5-Es-salâtü imâdü’d  dini: Namaz dinin direğidir.
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak  cihaddır.
7-El-kelimü’t tayyibetü  sadakatün: Güzel söz sadakadır.
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların  gölgesi altındadır.
9-El mecalisü bi’l  emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
10-Ed-dellü  alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan  gibidir.
11-El cennetü dâr-ül  eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın  yarısıdır.
13-Es sabru nısf’ul  iman: Sabır imanın yarısıdır.
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek  sadakadır.
15-Es sabru miftahul  ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk   anındakidir.
17-Efdalü’l ibadeti  edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
18-El  Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
19-Men  samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah  korkudur.
21-El idetü atiyyetün:  Vaad edilen verilmelidir.
22-Ed duaü  silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
23-İsmah  yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
24-Es  salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
25-En  nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
26-El  mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin  evidir.
27-Ed dinü en nasiha: Din  nasihattir.
28-Ed duaü hüvel  ibadetü: Dua ibadettir.
29-El  cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin  yarıdır.
31-Es selamü kable’l kelam:  Önce selam, sonra kelam.
32-İzâ  gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi  öldürür.
34-Es savmu cünnetün:  Oruç kalkandır.
35-Es subhatü temneu’r  rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin  anasıdır.
37-Zina’l uyûni en  nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir  sermayedir.
39-El hayaü minel  iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
40-El  mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

0