10. SINIF GEOMETRİ KİTABI

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ''D'', yanlış olanların başına ''Y'' yazınız.

Uzunluğu, doğrultusu ve yönü olan doğru parçasına yönlü doğru parçası denir.

Yönlü doğru parçasının başlangıç ve bitim noktası vardır.

Işının başlangıç noktası wardır. Bitim noktası yoktur.

Işının uzunluğu belirlenebilir.

Taşıyıcı doğruları paralel olan iki yönlü doğru parçasının doğrultuları aynıdır.

Taşıyıcı doğruları kesişen iki yönlü doğru parçasının doğrultuları farklıdır.

PP yönlü doğru parçasının uzunluğu 1 br dir.


2. 3. 4. 5. 6. 8. sorular şekilli yazamadım.


7. Aşağıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri yönlü iki doğru parçası için mümkün değildir ?

I. Doğrultuları aynı, yönleri aynıdır.

II. Doğrultuları aynı, yönleri farklıdır.

III. Doğrultuları farklı, yönleri aynıdır.

IV. Doğrultuları farklı, yönleri farklıdır.

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-03T21:47:53+03:00

1)

   D

   D

   D

   Y 

   D

   D

   Y

2) 1. BOŞLUK: AYNIDIR

    2.BOŞLUK: DOGRULTULARI

    3.BOŞLUK:ÇAKIŞIKTIR

 

6)BC ve AD :aynı, aynı, eşit

  AE ve AK  :farklı, zıt, eşitdegil

  DA ve AE  :aynı, aynı, eşit

  AF ve KL  :aynı, zıt, eşitdegil

  AD ve KL  :farklı, zıt, eşitdegil

 

7)dogru cevap: E) 3 VE 4

8 4 8