Cevaplar

2013-01-01T19:33:34+02:00

 

SORU - İnsan kimdir? : İnsan Allahın yarattığı aklı ile düşünebilen varlıktır.

SORU - İnsanı diğer varlıklardan ayıran özelliği nedir? : İnsan, aklı sayesinde diğer canlılardan ayrılır.

SORU - Akıllı insan kimdir : İyiyi-kötüden, doğruyu-yanlıştan ayırabilen ve düşüncesi ile zararlı ile faydalıyı anlayabilen kişiler akıllı insanlardır.

SORU - Biz nereden geldik? Niçin geldik? Nereye gideceğiz? : Allah'tan geldik? Yani O, bizi daim olan varlığından yaratmıştır. Dinin emir ve yasaklarına uymak için bizi belli bir sürede dünyada var etti. Tekrar O'na gideceğiz. Yaptıklarımızın hesabını verip; hayırlarımıza karşı mükafat, kötülüklerimize karşıda azab göreceğiz.

SORU - Nezamandan beri müslümanız? : Kalu bela'dan beri.

SORU - Kalu bela ne demektir? : Allah ruhları yaratırken şöyle seslendi : "Ben sizin rabbiniz değilmiyim?". Ruhlar da "Evet, bizim rabbimizsin" diye cevap verdiler. işte o ana kalu bela denir.

SORU - İslam nedir? : Allahın birliğine ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de O'nun kulu ve son peygamberi olduğuna inanmaktır.

SORU - Kitabın nedir? : Kitabım Kur'an-ı Kerim'dir.

SORU - Peygamberin kimdir? : Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir

SORU - Kelime-i Tevhid'i söylermisin? : "La ilahe illallah muhammedün resülullah".

SORU - Müslüman olduğunu hangi sözlerle ispat edersin? : Kelime-i tevhid olan "La ilahe illallah Muhammedün Resülullah"'ı dilim ile söyler, kalbim ile tasdik ederim.

SORU - İman kaç kısımdır? Bunlar nelerdir? :İman iki kısımdır 1. İcmali İman : Yani toptan olarak Allah'a Peygamberlerine ve O'ndan gelene inanmaktır. 2. Tafsili iman : Allaha ve Hz. Muhammed'in peygamberliğine inandıktan sonra İlam'ın amentüsünde bulunan esaslara ayrı ayrı inanmaktır.

SORU - Kelime-i şahadeti söylermisin? : "Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühu" Anlamı : "Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, yine şahadet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve rasülüdür." demektir.

SORU - Allah'ın zati ve sübüti olmak üzere sıfatları kaç kısımdır? : Allah'ın zati sıfatları : 1. Vücud : Allah, vardır birdir, eşi benzeri yoktur. 2. Kıdem : Varlığının başlangıcı yoktur. 3. Bekaa : Bakidir, varlığının sonu yoktur. 4. Vahdaniyet : Allah birdir. 5. Muhalefetün lil havadis : Allah, yaratılanlara hiç benzemez. 6. Kıyam bi nefsihi : Allah zatı ile vardır. ve başkasının varlığına muhtaç değildir. Allah'ın subüti sıfatları : 1. Hayat : Allah diridir. 2. İlim : O her şeyi bilir. 3. Semi' : Her şeyi duyar. 4. Basar : Her şeyi görür. 5. Kudret : Her şeye gücü yeter. 6. İrade :Dilediğini yapar. 7. Kelam : Konuşur, biz nasıl konuştuğunu bilemeyiz. 8. Tekvin : Dilediğini (rızıklandırmak, öldürmek, azab etmek) yaratır.

SORU - Dört büyük meleğin adları nelerdir? : Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail.

SORU - Meleklerin görevleri nelerdir? : Cebrail, peygamberlere vahiy getirir. Mikail, tabiat olaylarını düzenler. İsrafil, kıyamet günü süra üfürür. Azrail, cesetlerden ruhları alır.

SORU - Dört büyük kitap hangileridir? : 1. Tevrat, 2. Zebur, 3. İncil, 4. Kur'an-ı Kerim.

SORU - Dört büyük kitap hangi peygamberlere inmiştir? : Tevrat - Musa (a.s.)'a, Zebur - Davud (a.s.)'a, İncil - İsa (a.s.)'a, Kur'an-ı Kerim - Hz. Muhammed (s.a.v.)'e inmiştir.

SORU - Peygamberlerin sayısı ne kadardır? : Peygamberlerin sayısı yüzyirmi dörtbin'dir.


2 5 2