Cevaplar

2013-01-01T20:32:38+02:00

Örnek:
NaOH üretiminde Na2CO3 ve Ca(OH)2 kullanılmaktadır. 500 g Na2CO3 kullanıldığında ne kadar NaOH üretilir. 

Bu tür problemlerde ilk yapılması gereken reaksiyonun yazılarak, reaksiyondaki denkleştirilmelerin yapılmasıdır. Bu bir yer değiştirme reaksiyonudur.
Yukarıdaki reaksiyona bakacak olursak 1 mol Na2CO3’dan 2 mol NaOH oluşmaktadır. 

1 mol Na2CO3= 105,9 gr/mol 
1 mol NaOH = 40 gr/mol 

105,9 g Na2CO3 80 g NaOH 
500 g x g NaOH 

x = 500 x 80/105,9 

x = 377 g NaOH oluşur Örnek: 

4,00 mol Fe ile 5,00 mol H20 nun tepkimesi sonucunda kaç mol H2 oluşur? İki reaktantın (giren ürün) miktarı verildiği için öncelikle hangi reaktantın sınır belirleyici olduğunu bulmak gerekiyor. Yani reaktantlardan biri tamamen reaksiyona girerken diğerinin bir kısmı reaksiyona girip bir kısmı artacak. 

3 mol Fe 4 mol H20 (tepkimeye göre) 

4,00 mol Fe x mol H20 

x = (4 x 4) / 3 
x = 5,33 mol H2O 

Bu demektir ki bu reaksiyonun olabilmesi için 5,33 mol H2O’ ya ihtiyacımız var. Fakat elimizde 5,00 mol H2O bulunmaktadır. 
O zaman bu reaksiyonun sınır reaktantı H2O. 5 mol H2O için kaç mol Fe gerektiği bulunmalıdır. 


3 mol Fe 4 mol H20 (tepkimeye göre) 

x mol Fe 5 mol H20 

x = (5 x 3) / 4 

x = 3,75 mol Fe gerekmektedir. 

Elimizde 4,00 mol Fe zaten var . Öyleyse eldeki Fe’in 3,75 molü 5,00 mol H2O reaksiyona girecek ve 0,25 mol Fe reaksiyona girmeden kalacak. 

Diğer bir deyişle hesaplamalar yapılırken H2O temel alınacak 


4 mol H2O reaksiyona girdiğinde 4 mol H2 oluşuyorsa (reaksiyondan) 

5 mol H2O x mol H2 

x = (5 x 4) / 4

x = 5 mol H2 oluşur 


0