Cevaplar

2013-01-01T20:05:48+02:00
1.Aynı enlemlerde bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’ nin, Ege ve İç Anadolu bölgelerinden daha soğuk olmasının sebebi……………………………dır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (5 PUAN )   A)Boylam                                                        B)Yükseklik               C)Ekvatora uzaklıklarının farklılığı             D)Dağların uzanış şekli   2.Aşağıdaki tarih – yüzyıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?(5PUAN) A) MS.  425  ---  5. Yüzyıl                     B) MS.   1701  ---  18.Yüzyıl C) MS.   600  --- 6. Yüzyıl                    D) MS.   1599  ---  16. Yüzyıl   3.Yeryüzünde sürekli aynı yönde giden bir insanın, başlangıç noktasına varması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?(5PUAN) A)Yer şekillerinin özellikleriyle           B)İklim şartlarıyla C)Yükselti özellikleriyle                        D)Dünyanın küresel şekliyle  

4.1/400.000 kesir ölçeğinin çizik ölçek olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? (5PUAN)

 
6. Kavimler Göçü sonrasında Avrupa’da pantolon ve ceket giyilmeye, ordularda at kullanılmaya başlanmıştır.            Bu durum Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi ile ilgilidir? (5 PUAN)         A) Çağ açıp kapatmasıyla                                                   B) Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla                                        C) Türk kültürünün Avrupa’da yayılmasıyla                   D) Türkler ’in Avrupalı toplulukları yerinden oynatmasıyla    7. Türkler ’in ana yurdu aşağıdakilerden hangisidir? (5PUAN) A)Mısır      B) Mezopotamya         C) Orta Asya           D) Anadolu   8.  Orhun  Abideleri arasında aşağıdakilerden hangisi adına bir yazıt dikilmemiştir?  (5PUAN) A) Mete Han       B)Tonyukuk         C)Bilge Kağan      D)Kül Tigin 9. Aşağıda verilen altı çizili kelime veya kelime gruplarını uygun boşluklara  yerleştiriniz(18 PUAN) Kurultay               Kut                  İpek Yolu                Çin Seddi                                                      Wilhelm Thomsen          Bilge Kağan ·         …………………………………   Türklerle Çinliler arasında yüzyıllar süren çatışmalara neden olmuştur. ·         İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise ……………………………… denir. ·         Orhun yazıtları ilk kez 1893 ‘te …………………………………… tarafından okunmuştur. ·         Orhun yazıtlarının biri …………………………………………… adına dikilmiştir. ·         Hun Türklerinin akınlarına karşı koymak amacıyla Çinliler …………………………………….ni inşa etmiştir. ·         Hükümdarın Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılması anlayışına ………………………. denir.   10. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanını  (D), yanlış olanını (Y) ile gösteriniz(20 PUAN) (    )  Bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir. (    ) Orta Asya Türk devletlerinde temel geçim kaynağı hayvancılıktır. (    ) Türklerde onluk sistemi kuran hükümdar Mete Han ‘dır. (    ) Kök Türklerin en ünlü hükümdarı Mete Han ‘dır. (    ) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Kutluk Devleti ‘dir. (    ) Türk adını siyasi amaçla kullanan ilk Türk topluluğu Uygurlardır. (    ) Toplumların yaşamında coğrafyanın önemli etkileri vardır. (    ) Destan, yazıt gibi eserler toplumları sosyal hayatıyla ilgili bilgiler içermez. (    ) Türklerin Orta Asya ‘dan göç etmelerinde dış güçlerin baskıları etkili olmuştur. (    ) İlk Türk devletlerinde ülke, yalnızca hükümdara ait sayılırdı.   11. Aşağıda verilen destanları ait olduğu devletlerle eşleştiriniz.(10 PUAN) 1.       Oğuz Kağan Destanı                                 (    ) Kök Türkler 2.       Türeyiş Destanı                                         (    ) Kırgızlar 3.       Ergenekon Destanı                                   (    ) Hunlar 4.       Manas Destanı                                          (    ) İskitler 5.       Şu Destanı                                                 (    ) Uygurlar 6.         12. Uygur Devleti ‘nin diğer Türk devletlerinden ayrılan özellikleri   nelerdir? (12 PUAN)  …………………………………………………………………………………………………           ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………
1 5 1
2013-01-01T20:06:26+02:00

bnde yarın olacam ama bildiğim kadrıyla asya hun devleti orta asya türkleri okyanuslar kıtalar hititler sümerler ve benzeri şeyler çıkacak 

0