Cevaplar

2013-01-01T20:23:41+02:00

Neden:

Belgradın alınmasından sonra Osmanlı-Macar ilişkileri iyice bozuldu.

Macar kralı akrabalık ilişkilerinden dolayı Avusturya kralına ve onun kardeşi olan Alman imparatoru Şarlkene güveniyordu.

Belgratı geri almak için hazırlıklar yapıyordu.

Şarlken, bu dönemde Avrupanın en güçlü kralıydı.

Avrupanın siyasi birliği için uğraşıyordu. Kanuni, Şarlkenin Avrupa siyasi birliğini oluşturmaya çalışmasını kendi aleyhine görüyordu.

Yine bu dönemde Fransa kralı ile Alman imparatorunun arası açıktı.

Fransa Kralı Fransuva, Alman imparatoru Şarlkene yenilmiş ve esir düşmüştü.

Fransuva esirlikten kurtulmak için Kanuniden yardım istedi.

Fransuvanın yardım isteğini Kanuni kabul etti. Çünkü Şarlkenin güçlenmesi Osmanlı Devletinin aleyhindeydi.

Türk ve Macar orduları Macaristanın Mohaç Ovasında karşılaştı.

Sonuç

 

1. Macaristan, Osmanlı Devletine bağlı bir krallık haline geldi.

2. Kanuni, Macar krallığına Erdel Beyi Yanoşu atadı. Daha sonra Macaristanı doğrudan Osmanlı topraklarına katarak bir beylerbeylik (Budin Beylerbeyliği) haline getirdi.

3. Fransa, Şarlkenin baskısından kurtuldu.

4. Orta Avrupada Osmanlı egemenliği güçlendi.

5. Osmanlı Devleti, Avusturya ile komşu oldu.

6. Macaristanın fethi Osmanlılarla Avusturyalıları sınır komşusu yapıp karşı karşıya getirdi. Uzun yıllar sürecek Osmanlı-Avusturya savaşlarına

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-01T20:28:48+02:00

Mohaç Savaşı’nın sonunda;

 Savaş Sebebi 

Savaş, Habsburglar'la yakınlaşan Macaristan'ı, kendisine yönelik tehdit olarak gören Osmanlı Devleti'nin, bu konudaki endişelerini giderecek taleplerini içeren anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine, askeri güç kullanma kararı almasının sonucudur. Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçtikten sonra (1357) Macarlar, Katolik dünyasının öncüsü olarak, Osmanlıların karşısına çıktılar; fakat yapılan çatışmalarda yenilgiye uğradılar. Özellikle, iki defa kuşatıldığı halde alınamayan Belgrad'ın Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesi (1521), Macarlara büyük bir darbe oldu, fakat Macar krallığının gücünü kırmadı. Belgrad'ın alınmasından sonra da Macaristan ve Osmanlı Devleti arasında savaşlar devam etti. Sınır beylerinden Yahyapaşaoğlu Bâli Bey, Kanuni Sultan Süleyman'a Drava ve Sava ırmakları arasındaki Macar topraklarının alınmasını teklif etti. Kanuni'nin Macar seferine karar vermesine, Kutsal Roma-Germen imparatoru V. Karl ile Fransa kralı I. François (Fransuva) arasındaki rekabet sebep oldu. I. François'nın Pavia'da V. Karl'a yenilerek esir düşmesi üzerine, François'nın annesi Louise de Savoie, Chancelier Dupart'ın etkisiyle, İstanbul'a elçi göndererek Kanuni'den, oğlunun kurtarılması için yardım istedi. Kanuni, V. Karl'ın gücünü kırmak için bu yardım teklifini olumlu karşıladı; Osmanlılara karşı Eflak ve Boğdan beylikleri ile anlaşan Macarlara savaş açmaya karar verdi.

 sonuçlarrr

1. Macaristan, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir krallık haline geldi.

 

2. Kanuni, Macar krallığına Erdel Beyi Yanoş’u atadı. Daha sonra Macaristan’ı doğrudan Osmanlı topraklarına katarak bir beylerbeylik (Budin Beylerbeyliği) haline getirdi.

 

3. Fransa, Şarlken’in baskısından kurtuldu.

 

4. Orta Avrupa’da Osmanlı egemenliği güçlendi.

 

5. Osmanlı Devleti, Avusturya ile komşu oldu.

 

6. Macaristan’ın fethi Osmanlılarla Avusturyalıları sınır komşusu yapıp karşı karşıya getirdi. Uzun yıllar sürecek Osmanlı-Avusturya savaşlarına neden oldu.

0