Cevaplar

2013-01-01T20:38:46+02:00

FEODALİTE:
Merkazi yönetimin zayıf olduğu, kralların ellerindeki yetkilerin senyörlere dağıtıldığı toprak üzerinde mutlak hakimin asillerin olduğu eşitsizliğe dayalı toplumsal sınıfların bulunduğu Avrupaya has biryönetim biçimidir.Böylece sosyal sınıflar arasındaki farklar belirginleşti.Büyük toprak sahipleri,küçük toprak sahiplerini koruma altına aldı.Koruyana süzeren koruma altına alınana vasal denilirdi.
SKOLASTİK DÜŞÜNCE
Dogmatik, şekilci,deney ve gözlemi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir.doğadaki bütün olayların din yoluyla açıklanacağını belirtmiştir.Böylece Ortaçağ Avrupasında bilimin ilerlemesine engel olmuştur.

0