Cevaplar

2013-01-01T20:57:00+02:00

... kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. ... Haritaya göre Hunların Merkezi neresidir ? ... Çocuklar ben Asya Hun devletinin en önemliKağanı, Mete Han'ım ... Herkes Oğuz Kağan'ı ve yaptıklarını bana benzetir. ... hangi iklim yaşandığını söyleyebilirmisiniz ... Hunların kurucusu Mete Han'dır

1 5 1
2013-01-01T20:57:09+02:00
Bu madde Avrupa'da faaliyet gösteren Hun İmparatorluğu hakkındadır. Asya'da faaliyeti gösteren "Hun İmparatorluğu" için Büyük Hun İmparatorluğu maddesine, Çin kaynaklarında geçen göçebe Hun topluluğu için Hiung-nu maddesine ve "Hunlar" kavramı içinHunlar maddesine bakabilirsiniz.

Avrupa Hun İmparatorluğu

 
 
 
 
  370-469  

1969 TRT Türk Tarihi Takvimi'ne göre Hun İmparatorluğu'nun bayrağı.

434 - 453 yılları arası Hun İmparatorluğu. Başkent Segedin veyaSycambria Dil(ler) Hunca Din Tengricilik Yönetim Monarşi İmparator    - 370 - 375 Balamir (İlk imparator)  - 445 - 453 Attila (En önemli imparator)  - 458 - 469 Dengizik (Son imparator) Tarihi   Yüzölçümü  - 453 4000000 km2 Para birimi Solidus (sikke)

Hun İmparatorluğu, Hunlar'ın Avrupa'da kurduğu bir imparatorluktur, Türk tarih literatüründe Avrupa Hun İmparatorluğu ya da Batı Hun İmparatorluğu[1][2] olarak adlandırılır. Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur.

350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişler; dönemlerine göre çok gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da egemenlik altına alarak Avrupa'nın neredeyse tamamını işgal etmişlerdir. Hunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik Avrupa'nın sosyal, kültürel, demografik yapısını alt üst eden ve bugünkü yapının temellerini oluşturan Kavimler Göçü'nü başlatmıştır.

1 5 1