Cevaplar

2013-01-01T21:06:25+02:00

GÖREME MİLLİ PARKI VE KAPADOKYA
Listeye alınma yılı; 1985

Niteliği; Kültürel / Doğal

Nedeni; Volkanik tiplerde oluşan doğal Peribaca görünümlerinin yanında tarihsel-kültürel açıdan birçok Bizans Kilisesi ve eserini barındırması.

Nevşehir'de, Göreme'nin de içinde bulunduğu Kapadokya "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelir. Volkanik oluşan Peribacaları yöreye ayrı bir güzellik katmaktadır. Bizans döneminde Peribacalarının içleri oyularak 360 kadar kilise ve manastır yapılmıştır. Bu yapıların duvarları dinsel resimlerle donatılmıştır.DİvarİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI
Listeye alınma yılı; 1985

Niteliği; Kültürel

Nedeni; İnsanlığın kültürel-tarihsel sürece ve yaratıcılığına tanıklık eden özgün bir başyapıt oluşu

Etkisi; Korunması ve restorasyonuna yönelik ödenekler çıkarıldı


1228-1229 yıllarında Mengücekoğulları Beyi Ahmet Şah tarafından yapılmıştır. Sivas'ın Divriği ilçesindedir. Mimarı Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Minberi 1240-1241 tarihinde bitirilmiştir. Camiden 12 yıl sonra yapılan şahane abanoz minber, Tiflisli Ahmet Usta'nın eseridir. "Çok kuvvetle belirtilmiş olan taş mihrap, adeta duvardan fışkıran iri plastik Barok palmetlerin sıralandığı ve kuvvetli silmelerin çevrelediği çok büyük ölçüde, sade bir niş içine yerleştirilmiştir. Anadolu'da bu ölçüde ve zenginlikte tek kalan bu mihrabın bir benzeri daha yoktur." (Aslanapa, 1993: 116).HATTUŞA - BOĞAZKÖY
Listeye alınma yılı; 1986

Niteliği; Kültürel

Nedeni; Hitit Uygarlığının Başkenti olması

Etkisi; Boğazköy ve Alacaköy Tarihi Milli Park ilan edilmesi


Çorum ili Boğazköy'deki Hattuşaş, İlkçağ'da Hitit İmparatorluğu'nun başkentiydi. M.Ö. XIX-XVIII. Yüzyıllarda bir Hatti kenti olan Hattuşaş M.Ö. 1700 civarında ilk Hitit Kralı Kuşara tarafından ele geçirildi. I. Hattuşi tarafından başkent yapılan şehir M.Ö. 1190'da Hitit İmparatorluğu yıkılınca önemini yitirdi.NEMRUT DAĞI
Listeye alınma yılı; 1987

Niteliği; Kültürel

Nedeni; İnsanın kültürel-tarihsel sürecine ve yaratıcılığına tanıklık eden özgün bir başyapıt niteliğinde olması

Etkisi; Nemrut Dağı ve Çevresi Milli Park ilan edildi.


Nemrut Dağı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2150 m yüksekliğindedir. Bölge M.Ö. 80 - M.S. 72 yılları arasında Kommagene Krallığı'nın egemenliği altında kalmıştır. M.Ö. 69 - 36 yılları arasında hükümdarlık yapan Kommagene Kralı I. Antiochos'un tümülüsü ve Hierothesion'undan kalan Tanrı, Kral heykel ve kabartmaları yer almaktadır. 1881 yılında Alman yol mühendisi Carl Sester tarafından keşfedilmiştir.PAMUKKALE - HİERAPOLİS
Listeye alınma yılı; 1988

Niteliği; Kültürel/doğal

Nedeni; Olağanüstü nitelikte ve güzellikteki doğal oluşumu ve kültürel-tarihsel açıdan son derece önemli ve özgün nitelikler içeren bir arkeolojik dokuya sahip olması

Etkisi; Pamukkale Koruma Amaçlı İmar Planı yapıldı


Mineralli suların oluşturduğu traverterlerden dolayı günümüzde Pamukkale olarak tanınan yöredeki Hierapolis antik kenti Denizli'ye 20 km uzaklıktadır. Şifalı termal kaynaklarıyla tanınmıştır. Kent M.Ö iyi. Yüzyılda Bergama Kralı iyi. Eumenes tarafından kurulmuştur. Şehir adını Bergama'nın kurucusu Telephos'un karısı Hiera'dan almıştır. Frigya bölgesine başkentlik yapan kent, Bizans döneminde piskoposluk kenti olmuştur. Kentteki hakim mimari yapı Roma dönemine aittir.XANTHOS - LETOON
Listeye alınma yılı; 1988

Niteliği; Kültürel

Nedeni; Kültürel ve Tarihsel açıdan kendine özgü niteliklere sahip Likya Uygarlığı'nın yönetsel ve dinsel merkezleri olmaları, Hint-Avrupa dillerinin kökenine dair, önemli ipuçları sunması

Etkisi; Bölge koruma altına alınmıştır


Xanthos; Fethiye'ye 46 km uzaklıkta Kınık Köyü'nün yakınında bir antik kent İlkçağ'da Likya bölgesinin en büyük idari ve dini merkezi M.Ö. iyi. Yüzyılda Likya bölgesinin başkenti olmuştur. Roma ve Bizans döneminde önemli yapılarla donatılmıştır. VII. Yüzyılda Arap akınları kentin terk edilmesine yol açılmıştır.


Letoon; İlkçağ'da Anadolu'nun Likya bölgesinin kutsal bölgesi olan Letoon, Xanthos'a 4 km uzaklıktadır. Burada Leto, Apollon ve Artemis tapınakları bulunmaktadır. Kentte bu 3 tapınaktan başka; 1 çeşme 1 manastır ve Roma tiyatrosu dikkat çekmektedir.


SAFRANBOLU EVLERİ
Listeye alınma yılı; 1994

Niteliği; Kültürel

Nedeni; Geleneksel Türk konut mimarisinin Tarihsel ve Kültürel dokusunu yansıtması

Etkisi; Bölge koruma altına alınmıştır.


Safranbolu, eski kent dokusu bozulmamış bir yerleşim merkezidir. XVIII. Yüzyıl sonlarıyla XIX. Yüzyıldan kalma konaklar; evler, mimari ve iç dekorasyonuyla büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Safranbolu; konakları, evleri, sokakları, çeşmeleri ve geleneksel halk yaşantısıyla tümüyle bir Açık Hava Müzesi görünümündedir.
TROYA ARKEOLOJİK KENTİ
Listeye alınma yılı; 1998

Niteliği; Kültürel

Nedeni; Homeros'un  İlyada destanında geçen Troyalılar'a ait arkeolojik kent kalıntıları

Etkisi; Bölge koruma altına alınmıştır.


M.Ö. 3000 yıllarında kurulan ve 400 yılına değin yaşantısını sürdüren Troya kenti, Homeros'un ünlü İlyada destanındaki bazı önemli olaylara sahne olmuştur. 1871 yılından itibaren Arkeolog Schliemann'nın yaptığı kazılarda Troya'nın 9 kent kalıntısı ve 42 yapı katı ortaya çıkarılmış ve Troya hazinesi bulunmuştur. "Schliemann'ın yurt dışına kaçırdığı hazine 1873'te bulundu. Hazine; 155 parça altın, gümüş, elektrondan takılar, kaplar, bakır/tunçtan silahlar ve aletlerden oluşuyordu." Daha sonra (Esin, 1993: 184). Schliemann hazineyi gizlice Atina'ya yollar, ardından hazine İngiltere'de sergilenir ve Berlin müzesine devri gerçekleşir. Hazine 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'ya götürülmüştür

1 1 1
2013-01-01T21:07:08+02:00

ünya Miras Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız

Sıra: 356
Niteliği: Kültürel
Varlığın Adı: İstanbul'un Tarihi Alanları
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi: 6.12.1985 

Sıra: 357
Niteliği: Doğal / Kültürel
Varlığın Adı: Göreme ve Kapadokya Milli Parkı
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi: 6.12.1985 

Sıra: 358
Niteliği: Kültürel
Varlığın Adı: Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi: 6.12.1985 

Sıra: 377
Niteliği: Kültürel
Varlığın Adı: Hattuşaş (Boğazköy)
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi: 28.11.1986 

Sıra : 448
Niteliği : Kültürel
Varlığın Adı : Nemrut Dağı
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi : 11.12.1987 

Sıra : 484
Niteliği : Kültürel
Varlığın Adı : Xanthos-Letoon
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi : 9.12.1988 

Sıra : 485
Niteliği : Doğal / Kültürel
Varlığın Adı : Pamukkale – Hierapolis
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi : 9.12.1988 

Sıra : 614
Niteliği : Kültürel
Varlığın Adı : Safranbolu Şehri
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi : 17.12.1998 

Sıra : 849
Niteliği : Kültürel
Varlığın Adı : Truva Arkeolojik Kenti
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi : 2.12.1998 


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/307877-turkiyenin-kulturel-miraslari-ve-ozellikleri-nedir.html#ixzz2Gki61MvN

1 5 1