Cevaplar

En İyi Cevap!
2014-03-11T19:45:09+02:00
Erisinde bilim adamları görmedikleri atomun varlığı hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmışlardır. Bu bilgilere bazı deneyler yapmak suretiyle ulaşarak yeni modeller sunmuşlardır.Bilim adamlarının geçmişten günümüze kadar geliştirdikleri atom modelleri şöyledir.Aristo: Aristo'ya göre maddeyi oluşturan dört temel element vardı. Ateş, hava, su ve toprak. Aristo'ya göre, madde sonsuza kadar bölünebir ve her parça maddenin özelliğini göstereceğinden bu kadar küçük parçalara bir isim vermek anlamsız olurdu. Bu düşüncesini başka bir Yunan filozof olan Democritus'a karşı ifade ediyordu.Democritus (Demokritus : M.Ö 400’lü yıllarda Democritus (Demokritus), maddenin küçük parçalara bölünmesi işleminin sonsuza kadar sürdürülemeyeceğini, maddenin bölünemeyen çok küçük taneciğinin olması gerektiğini söylemiş ve bu taneciğe bölünemeyen anlamında atom ismini vermiştir.Democritus’tan sonra 19.yüzyılın başlarında John Dalton (Can Dalton), atom konusunda ilk bilimsel yaklaşımı gerçekleştirdi. Dalton’a göre atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzemektedir.John Dalton : 19. yüzyılın başlarında atom konusunda ilk bilimsel yaklaşımı yapan atomcudur. Joseph John Thomson, atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğunu buldu. Ona göre atomlar içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzemektedir. Atomu üzümlü keke benzettiği bir modelle açıkladı. Bu modeldeki keki pozitif yüklere, üzümleri ise negatif yüklere benzetti. Bu sayede atomun parçalanamadığı fikrini çürüttü.Ernest Rutherford: Atomun yapısının açıklanması hakkında, önemli katkıda bulunanlardan biriside Ernest Rutherford’ Rutherford çekirdekli atom modelini geliştirdi. Atomun çekirdeği olduğunu, protonların bu çekirdeğin içinde, elektronların ise çevresinde olduğunu söyledi.Niels Bohr : Bohr elektronların çekirdek çevresinde rastgele dönmediğini, çekirdeğe dairesel yürüngelerde belli enerji düzeylerinde döndüğünü öne sürdü.Eski atom modelleri günümüzde geçerliliğini yitirmiştir ama bu modeller olmasaydı bugün atom hakkında sahip olduğumuz bilgiye ulaşamazdık. Bohr atom modelinden sonra günümüzde geçerli olan Modern Atom Teorisi’ne göre yeni bir atom modeli geliştirilmiştir. Bohr atom modelinde elektron ile ilgili bazı olgular daha somut açıklandığı için günümüzde hâlen kullanılmaya devam edilmektedir. Modern atom teorisine dayalı olarak geliştirilen atom modeli bugün atom ile ilgili problemlerimizi çözmede yeterli olmasına rağmen belki gelecekte yeni atom modelleri karşımıza çıkabilir.Modern atom teorisiBohr atom modeli, tek elektronlu türlerin davranışlarının açıklanmasında başarılı olmakla birlikte, çok elektronlu atomların davranışlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. Modern atom teorisine göre , Bohr atom teorisindeki gibi elektronları yörüngelerde sabit hızla dönen tanecikler olarak düşünmek yanlıştır. Çünkü elektronun hızı ve yeri için kesin bir şey söylenemez. Elektronun bulunma olasılığının olduğu yerlerden bahsedilir.
1 5 1