Cevaplar

2013-01-01T22:00:18+02:00

itici olay : zorunlu göç 
Çekici olay : sanayi

 

0
2013-01-01T22:02:19+02:00

İTİCİ FAKTÖRLER
Savaşlar

Doğal afetler

Eğitimde olan yetersizlik

Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar

İşsizlik

Dini, siyasi ve etnik baskılar

Güvenlik ihtiyacı

 

 

ÇEKİCİ FAKTÖRLER

İnsanların içinde bulunduğu standartları yükseltme isteği

Daha iyi eğitim alma isteği

Sağlık alışveriş gibi sosyal hizmetlerden daha iyi yararlanma isteği

Kariyer yapma isteği

Daha yüksek ücretli bir iş bulma isteği

Kişisel özgürlük ve inançları daha iyi yaşama isteği

Arkadaş, aile, akraba ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği

Kentlerin çekiciliği

0