Cevaplar

2014-03-11T21:23:35+02:00
Bileşik: Farklı atomlar içeren saf maddelere bileşik denir.Molekül: İki yada daha çok atomun oluşturduğu topluluğa molekül denir.Tanımlardan hareketle,

Farklı cins atomlar bir araya gelerek bileşik moleküllerini, bu moleküller de birleşerek bileşikleri oluştururlar.

0