Cevaplar

2013-01-01T22:25:04+02:00

Hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti denir.
 • Buz pateni halı üzerinde yapılamaz ,çünkü halı kaygan değildir.
 • Kışın arabaların lastiklerinin buzda kaymaması için değiştirilir ve kar lastiği takılır.
 • Paraşüt yüksekten atlayan insanların yere yavaş inmesini sağlar. 
 • Deniz taşıtlarının suyla temas eden kısımlarının aynı olması, deniz taşıtlarının suda daha rahat ve hızlı hareket etmesini sağlar.
 • Kışlık ayakkabılarımızın tabanlarının yazlık ayakkabılarımızın tabanlarından farklı olmasının nedeni karlı ve buzlu havalarda ayağımızın kaymasını önlemektir.
 • Traktör ve dozer gibi araçların tekerlekleri dağlık, taşlık ve toprak yollarda daha rahat hareket etmesini sağlamak için diğer arabaların tekerleklerinden farklıdır.
 • Sürtünme kuvveti günlük hayatımızın her anında etkilidir. Sürtünme kuvveti bazen hayatımızı kolaylaştırır, bazen zorlaştırır.
 • Sürtünme kuvveti fazla ise hareket yavaş olur.
 • Sürtünme kuvveti az ise hareket hızlı olur. 
 • Hızlıca koştuğunuzda hava yüzünüze bir sürtünme kuvveti uygular.
 • Uçakların havada hızlı hareket edebilmesi için burun kısmı sivridir. Burundaki sivrilik havanın sürtünme kuvvetini azaltır. Böylece uçak daha hızlı yol
 • Hava direnci de bir sürtünme kuvvetidir. 
 • Suyun direnci havanın direncinden fazladır.
 • Her yüzeyde sürtünme kuvveti farklıdır.
 • Sürtünme kuvveti hareketi zorlaştırır ve engeller.
 • Sürtünme kuvveti cismin hareketiyle zıt yöndedir.
 • Yüzey pürüzlü ise harekete geçmek çok zor, durmak kolaydır.
 • Sürtünme kuvveti olmasaydı yürüyemezdik, oturamazdık, yemek yiyemezdik. Harekete başladığımızda hareketimiz sonsuza kadar devam ederdi. 
 • Aynı anda eşit yükseklikten serbest bırakılan eşit kütleli bir metal bilye ile metal levhanın yere düşme süresi aynı değildir. Çünkü hava direnci levhaya daha çok etki eder. Bilyeye daha az etki eder.
 • Cisimlere kuvvet uygulandığında, uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetini yeniyorsa , cisim harekete geçebilir. Uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetini yenemiyorsa cisim harekete geçmez.
 • Hava direncini, hareketin hızlı olmasını istediğimiz zamanlarda azaltmak, hareketin yavaş olmasını istediğimiz zamanlarda ise artırmak gerekir. 
 • Arabalar ve uçakların daha hızlı gitmesi için hava direncini azaltıcı çalışmalar yapılır.

1 4 1
2013-01-01T22:32:33+02:00

Sürtünme Kuvveti Nedir

Birbirine bağlı olan iki nesnenin aralarında oluşturdukları harekete karşı koyan kuvvete sürtünme kuvveti denir Sürtünme genelde kuvvet ile aynı doğrultuda ve zıt yönlerde olur

Doğada sürtünme kuvvetine sık rastlanır Sürtünme olmayan bir ortam elde etmek imkânsıza yakın olmakla beraber uzay boşluğunda sürtünme olmayan bir ortam elde edilebilir


Sürtünme Katsayısı

Sürtünme genelde katsayısı boyutsuz bir değer olarak bilinir Kullanılan maddeye göre sürtünme katsayısı değişebilir Örneğin Teflonun katsayısı 0,04 kadar düşük olabilir Eğer yatığımız ölçümlerde sürtünme katsayısı 0 çıkıyor ise madde yüzeye temas etmiyordur Katsayı yüzey yapışkan ise doğru ölçülemez


Sürtünme Çeşitleri

1 Statik sürtünme (cisim hareket etmiyorsa geçerlidir)
2 Dinamik sürtünme (cisim hareket ediyorsa geçerlidir)
3 Yuvarlanan cisimlerde sürtünme


Sürtünme Kuvvetinin Özellikleri

1 Yatay bir düzlemde sürtünme kuvveti cismin hacmi ile doğru orantılı olarak değişir
2 Yüzeylerin cinsine göre sürtünme kuvveti değişebilir
3 Sürtünme kuvvetinin hareketi her zaman zıt yönde olur


Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

1 Sürtünme kuvveti yürümeyi kolaylaştırırken hareket etmeyi zorlaştırır
2 Sürtünme kuvveti olmasaydı arabalar frene basıldığında duramazdı
3 Sürtünme kuvveti olmasaydı Kurşun kalem ile yazı yazılamazdı veya yazdığımız yazı silgi ile silinmezdi
4 Cisimler sürtünme kuvveti ile aşınır
5 Dağ yamaçlarındaki kaya ve toprak gibi maddeler sürtünme kuvveti sayesinde kaymadan sabit durur

Sürtünme Kuvvetinin Etkileri

Cisimlerin yüzeyde sabit kalmasında sürtünme kuvveti önemli bir rol oynar Yaşamsal bazı faaliyetlerimiz sürtünme kuvveti sayesinde devamlılığını koruyor Sürtünme kuvveti olmasaydı; oturamaz, yürüyemez, yemek yiyemez, araba süremezdik Hayatın her alanında bazı şeylerin gerçekleşmesi için sürtünme kuvveti olmasa olmazdır

Buzlu yüzeylerde daha az sürtünme kuvveti vardır Kış yarlarında arabalar buzlu yüzeylerde kayarlar Buzun sürtünme kuvvetini artırmak için buz üzerine toprak veya tuz atılır Bu sayede arabalar fren yaptığında buz üzerinde daha kolay durabilir


Sürtünme Kuvvetini Azaltma ve Artırmanın Yolları

Sürtünme kuvvetinin yeterli olmadığı bazı durumlarda sürtünme kuvvetini artırmak için bazı yollar uygulanır Bunlardan bazıları;

1 Arabaların lastiklerine zincir takılması (Artırma)
2 Makileri yağlamak (Azaltma)
3 Futbolcuların dişli krampon giymesi (Artırma)

0