Cevaplar

2013-01-01T22:49:11+02:00

olumlu cümleler 

- I watched TV last night. (Dün gece televizyon seyrettim.)
- The rain stopped a few minutes ago. (Yağmur birkaç dakika önce durdu.)
- Mary came home very late last night. (Mary dün gece eve çok geç geldi.)
 Last year I traveled to England. (Geçen yıl İngiltere’ye seyahat ettim.)
 John studied hard all year. (John tüm yıl çok sıkı çalıştı.)

► Olumsuz Cümleler

Simple Past Tense olumsuz cümlelerinde, özneden sonra didn’t yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri( V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümlelerde kullanılır.

- I didn’t go to a movie last night. I stayed at home. (Dün gece sinemaya gitmedim. Evde kaldım.)

- Nick didn’t come to school yesterday. (Jane dün okula gelmedi.)
- We didn’t have breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı yapmadık.)
- Iwent to a movie yesterday but I didn’t enjoy it. (Dün bir filme gittim ama beğenmedim.)
- It didn’t snow yesterday.  (Dün kar yağmadı.)


► Soru Cümleleri

Soru cümleleri yaparken , did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır.

- Did you sleep well last night? (Dün gece iyi uyudun mu?)

- Did you see the postman this morning? (Bu sabah postacıyı gördün mü?)

- Did Julie have a good time at the party yesterday? (Juile dün partide iyi vakit geçirdi mi?)

- Did you make your own dinner last night. (Dün gece akşam yemeğini sen mi yaptın?)

- Did they understand the question? (Soruyu anladılar mı?)

1 5 1