Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-01T23:48:23+02:00

http://emperyalizm.nedir.com/ 

 

Kültür Emperyalizmi (Özet) : Emperyalizm, bir ülkenin başka bir ülkenin kaynaklarını sömürmesi demektir. Kültüremperyalizmi, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleriözellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir. Kültür emperyalizmi, sömürgeciliği kolaylaştırır.

Örnek: Batı kültürü, TV programları ve filmleriyle diğer kültürlerigiyim, eğlence ve tüketim alışkanlıkları bakımından kendine benzetmektedir. Böylece Batı, ürettiği ürünlere daha çok pazar bulacaktır.

1 5 1
2013-01-01T23:49:22+02:00

EMPERYALİZMbir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır.

 kültürel emperyalizm:bir ülkenin kendi kültürel değerlerini ve ideolojisini başka bir ülkenin halkına benimsetmesidir.


1 5 1