9)Nüfus sayımı sonucunda aşağıdakilerin hangisine ulaşma imkânımız yoktur?

A)Şehirlerin yüzölçümüne B)Okuryazarlık oranına

C)Nüfus artış hızına D)Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılışına


10) Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir?
A) Tarımda makineleşme
B) Konut üretiminin yetersiz olması
C) Toprakların miras yoluyla bölünmesi
D) İş imkânlarının yetersiz olması

2

Cevaplar

2013-01-02T06:36:51+02:00

ilki b ikincisi c bnce.......................................

2 5 2
2013-01-02T07:59:18+02:00

İlki A ikinciside A Çünkü İkincide tarımda makineleşme çiftçiler için iyidir. O Göçün Sebebi değildir.

1 5 1