S.4 Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sanayisinin gelişme düzeyi ile paralellik göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri değildir? ( 5 PUAN)

A) Doğum oranını az olması C) Enerji tüketiminin çok olması

B) Nüfus artış hızının çok olması D) Çocuk ölüm oranının az olması

1

Cevaplar

2013-01-02T08:07:09+02:00

doğum oranı az olmasıdır çünkü çoğalamaz. :)

0