Cevaplar

2013-01-02T11:46:30+02:00

Nedenleri: İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcutToprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması

Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan savaşlar
Dış baskılardan (Çin, Kitan ve Moğol) dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri
Salgın hayvan hastalıkları ve otlakların yetersiz hale gelmesi

Sonuçları:Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır.
Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır.
Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur.
Batıya giden Türkler, Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.
Türkler değişik kültür çevreleriyle etkileşim içine girmişlerdir.
Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılması, Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini engellemiştir.

Türklerin atı evçilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları çok uzak bölgelere göç etmelerine yardımcı olmuştur.

0
2013-01-02T11:54:40+02:00

türkler eskiden eski çinlilerle komşuydu ve çinliler hep türkleri rahatsız ediyordu ve tabiki eski türklerin yaşadığı yerin iklimide çok kötüydü ürün yetişmiyordu.bunu üzerine türkler şimdiki türklerin yaşadığı yere yani avrupaya yerleşti

0