Cevaplar

2013-01-02T13:10:37+02:00

BENZERLİKLER : 

Hayvanların büyük bir bölümünün insanlar gibi 2 gözü, 2 kulağı, 1 ağzı ve 2 burun deliği vardır. Fizyolojik ihtiyaçlarımız.(uyku, yemek, su içmek, nefes almak vs. gibi)
Hayvanlar da insanlar gibi ölümlüdür. Annelik iç güdüleri.

FARKLILIKLAR : 

Hayvanlar ihtiyaçları dışında avlanmazlar. Kışkırtılmadan ya da delirmemişse saldırmazlar, ama insanlar zevk olsun diye avlanabilir ve nedensiz saldırabilir.
Hayvan hayvana tecavüz etmez; bir insana ise hiç. Hayvanın aklı vardır ama fikir yürütmezler. Hayvanların büyük bir bölümü kendi cinsini öldürmez, İnsanlar öldürür. Hayvanlar da utanma duygusu yoktur. 
İnsanların parmak izi vardır hayvanların ise yoktur.


1 3 1
2013-01-02T13:11:58+02:00

nsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar

İnsan
İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar            

 

*
İnsanın bilgisi hayvana göre çok
geniş; arzu, istek ve idealleri yücedir.             

*
Hayvanlar   tabiata   hisleriyle,  içgüdüleriyle   bakar.   İnsan  ise, tabiatı 
merak  eder ve

hayvanlar da dahil tüm tabiatı
Allah'ın izin ve güç verdiği ölçüde denetimi altına alır.

*
Hayvanların tabiata ilişkin bilgileri yüzeyseldir. İnsan tabiatı incelerken
varlıkların ve olayların içyüzüne inmeye, olaylar arasında ilişki kurmaya ve
bunların gerisindeki gerçeği keşfetmeye çalışır.                     

*
Hayvanların istekleri ve arzuları
sadece kendilerine aittir. Hayvan, içinde yaşadığı hayvan topluluğun veya tüm
hayvan âleminin istekleri ve mutluluğu için değil; kendisi için yaşar. İnsan
ise, önce kendisinden başlayarak ailesi, akrabası ve komşusunu düşünür; yaşadığı
toplum ve tüm insanlığın mutluluğu için çalışır.

*
Hayvanlar tabiat şartlarının zorlaması ve hayatî tehlikelerin dışında
bulundukları yerden başka bölgelere göç etmezler. İnsan ise, böyle bir zorlama
olmaksızın merak eder, seyahat eder, tarihî ve turistik yerleri gezer, ülkesinin
dışına çıkar, ticarî işler yapar.   

*
Hayvanların kendi geçmişlerini, türünün veya hayvanlar âleminin geçmişini
bilmediği gibi geleceği ile ilgili de hiç bir tahmini yoktur. İnsan ise, kendi
geçmişini, insanlığın ve kâinatın geçmişini araştırır ve geleceği ile ilgili
endişe, telaş ve umut taşır.                                              
               

*
İnsan aklı ile hareket eder, iradesini
kontrol altına alır; hayvan ise içgüdüleri ile hareket eder.       

*
İnsan iman eder, sorumluluk yüklenir. Hayvanların böyle bir sorumluluğu
yoktur.                             

*
İnsan gerek fiziksel gerek ruhî açıdan
eğitime muhtaç bir varlıktır. Dünyaya geldiğinde güçsüzdür ve  korunmaya
muhtaçtır. Beslenme, yürüme, konuşma, kendini koruma, çevresiyle ilişki kurma
gibi konularda bilgi, beceri ve yeteneği yoktur. Hayvan ise, dünyaya geldikten
çok kısa bir süre sonra bu özelliklerini kullanabilecek kapasitededir.
             

*
İnsan yeteneklerini geliştirebilmesi için eğitime muhtaçtır. Hayvanlar ise,
yeteneklerini doğumla beraber kazanmış olurlar. İnsanın eğitilebilir özellikleri

1 2 1