Cevaplar

2013-01-02T13:45:44+02:00

hun devletinin ilk kurucsusu kimdir?

0
2013-01-02T13:46:29+02:00
6. Sınıf I. Dönem II. Yazılı  

 

2007-2008 6. Sınıf Sosyal Bilgiler I. Dönem II. Yazılı

 

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

 

Anal, Hititler, Mezopotamya, Lidyalılar, Milat, Okyanus, Kıta, Pankuş, İyonlar, Tapates

 

1. Tarihte parayı ilk kez kullanan uygarlık ………………………………….

2. Kendisine bağlı yakın adalarla birlikte büyük kara parçalarına ………………………….. denir.

3. Anadolu’da kurulmuş olan ilk uygarlık …………………………………..

4. Friglerin ……………………………………… adı verilen halı ve kilimleri çok ünlüdür.

5. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye tarihte ………………………………. adı verilir.

6. Hz. İsa’nın doğum tarihi ……………………………… olarak kabul edilir.

7. Hititlerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise ……………………………. adı verilirdi.

8. Kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütlelerine …………………………………. denir.

9. Hititler …………………………….. adı verilen ve tarihin ilk tarafsız metinleri sayılan yıllıklar tutmuşlardır.

10. Anadolu uygarlıkları içinde bilimsel açıdan en gelişmiş uygarlık ……………………………………

 

B) Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara Doğru için D, Yanlış için Yyazınız.

(     ) Tarihteki ilk yazılı antlaşma, Hititlerle Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır.

(     ) Sümerler, tarihte yazıyı ilk kullanan uygarlıktır.

(     ) Ülkemiz, Güney Yarımküre’de yer alır.

(     ) 90o paralelleri kutup noktalarıdır.

(     ) Hititlerde kraliçeye Tavananna ismi verilirdi.

(     ) Dünya üzerindeki en büyük kıta Avrupa’dır.

(     ) En büyük paralel dairesi Ekvator’dur.

(     ) Türkiye, Orta Kuşak’ta yer alır.

(     ) Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklık artar.

(     ) Lidyalılar, ticareti geliştirmek için Anadolu’dan Mezopotamya’ya uzanan Kral Yolu’nu kurmuşlardır.

 

C) Aşağıdaki sorularda doğru cevabı bularak işaretleyiniz.     

 1. Tarih öncesi çağlar, Taş Devri ve Maden Devri olarak ikiye ayrılmıştır. Devirlerin

     bu şekilde adlandırılmasının temel nedeni nedir?

  A) Kullanılan araç ve gereçlerin taş ve madenden yapılmış olması

  B) İnsanların ateşi bulması

  C) Bu devirde insanların göçebelikten yerleşik hayata geçmesi

  D) Tarihi incelemeyi kolaylaştırması

 

     2. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir harita daha

         ayrıntılı olacaktır?

        A) 1/300 000                                  B) 1/1 000 000                      

        C) 1/100 000                                  D) 1/20 000

 

 

    3. İklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

         A) Tarım ürünlerini                        B) Yeraltı kaynaklarını

         C) Yerleşim şekillerini                  D) Giyim tarzlarını

 

     4. Türkiye'nin toprakları aşağıdaki kıtaların hangileri üzerindedir?   

        A) Asya-Avrupa                             B) Afrika-Asya     

        C) Avrupa-Afrika                           D) Amerika-Asya

 

     5. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

        A) Frigler                                       B) Sümerler          

        C) Lidyalılar                                   D) Urartular

 

     6. 1243 yılı hangi yüzyıla girmektedir?

         A) 12. yy                                       B) 13. yy                              

         C) 14. yy                                       D) 15. yy

 

     7. Paralel ve meridyenlerden yararlanarak hangisine ulaşılamaz?

        A) Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın yerine

        B) Türkiye’nin Ekvator’a olan uzaklığına

        C) Yer şekillerinin yükseltisine

        D) Bir ülkenin hangi yarımkürede olduğuna

 

     8. Bir çizimin harita olabilmesi için hangisi gerekli değildir?
         A) Renkli çizilmesi                        B) Kuşbakışı görünüm
         C) Düzlem üzerine aktarma         D) Ölçek

    

     9. Aşağıda bazı uygarlıklar ve başkentleri eşleştirilmiştir. Hangisi

         yanlıştır?

         A) Hititler-Hattuşaş                       B) Lidyalılar-Sard

         C) Urartular-Tuşpa                       D) İyonlar-Gordion

 

     D) Türkiye’nin matematik konumunu aşağıya yazınız.

 

Cevap Anahtarı

 

A) 1. Lidyalılar 2. Kıta 3. Hititler 4. Tapates 5. Mezopotamya 6. Milat 7. Pankuş 8. Okyanus 9. Anal 10. İyonlar

B) D-D-Y-D-D-Y-D-D-Y-D

C) 1. A 2. D 3. B 4. A 5. B 6. B 7. C 8. A 9. D  

 

   
0