Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-02T13:47:12+02:00

6 cevabı galiba 6 .sınıfsın demi

1 5 1
2013-01-02T13:48:56+02:00

Working Group - İş Gurubu

İş grubundaki köpekler belli görevleri yerine getirme üzerine geliştirilmişlerdir. Örneğin hayvan gütme, yük taşıma, koruma gibi. Bu köpekler büyük, zeki, sahibine karşı korumacıdır.

Akita
Alaskan Malamute
Bernese Mountain Dog
Boxer
Bullmastiff
Doberman Pinscher
Giant Schnauzer
Great Dane
Great Pyrenees
Greater Swiss Mountain Dog
Komondor
Kuvasz
Mastiff
Newfoundland
Portuguese Water Dog
Rottweiler
St Bernard
Samoyed
Siberian Husky
Standard Schnauzer

Terrier Group - Terrier Gurubu

Terrier grubundaki köpekler zararlı ( kemirgen, vs.) hayvanların avlanması için yetiştirilmişlerdir. Terrierler zeki, azimli ve cesurdur.

Airedale Terrier
Australian Terrier
Bedlington Terrier
Border Terrier
Bull Terrier (English)
Bull Terrier (Miniature)
Cairn Terrier
Dandie Dinmont Terrier
Smooth Fox Terrier
Wire-Haired Fox Terrier
Glen of Imaal Terrier
Irish Terrier
Kerry Blue Terrier
Lakeland Terrier
Manchester Terrier
Norfolk Terrier
Norwich Terrier
Scottish Terrier
Sealyham Terrier
Skye Terrier
Soft Coated Wheaten Terrier
Staffordshire Bull Terrier
Welsh Terrier
West Highland White Terrier

Toy Group - Oyuncak/Süs Gurubu

Toy grubundaki köpekler insanlara arkadaş olmaları için yetiştirilmişlerdir. Güzel, küçük köpeklerdir, insanların çevresinde olmaktan hoşlanırlar.

Affenpinscher
Brussels Griffon
Chihuahua
Chinese Crested
Cavalier King Charles Spaniel
English Toy Spaniel
Italian Greyhound
Japanese Chin
Maltese
Manchester Terrier
Miniature Pinscher
Papillon
Pekingese
Pomeranian
Poodle
Pug
Shih Tzu
Silky Terrier
Yorkshire Terrier

Non-Sporting - Spor Dışı Gurubu

Spor dışı grubundaki köpekler diğer gruplara dahil edilemeyen, veya başlangıçtaki yetiştirme amaçlarının dışına çıkmış ırklardır. Bu gruptaki köpeklerin hepsi çok iyi aile köpeği olur.

American Eskimo Dog
Bichon Frise
Boston Terrier
British Bulldog
Chinese Shar-pei
Chow Chow
Dalmatian
Finnish Spitz
French Bulldog
Keeshond
Lhasa Apso
Poodle
Schipperke
Shiba Inu
Tibetan Spaniel
Tibetan Terrier

Herding Group - Çoban Köpekleri

Bu gruptaki köpekler çiftlik hayvanlarıyla çalışmak üzere yetiştirilmiştir. Bu köpekler çok zekidir ve egzersiz gereksinimleri çok yüksektir.

Australian Cattle Dog
Australian Shepherd
Bearded Collie
Belgian Malinois
Belgian Sheepdog
Belgian Tervuren
Border Collie
Bouvier Des Flandres
Briard
Collie
German Shepherd Dog
Old English Sheepdog
Puli
Shetland Sheepdog
Welsh Corgi (Cardigan)
Pembroke Welsh Corgi

Miscellaneous Class - Çeşitli Irklar Sınıfı

Bu sınıftaki ırklar American Kennel Club tarafından tam resmi tanınma için çalışma aşamasında olan ırklardır. Bu ırklar çeşitli showlarda yer alıp, yarışmalarda ödül alabilir. Ancak saf ırk olarak tanımlanması yapılmamıştır.

Anatolian Shepherd
Canaan Dog
Havanese
Australian Kelpie
Lowchen
Italian Spinoni

1 1 1