Cevaplar

2013-01-02T14:25:11+02:00

kaçıncı sınıfsın ona gööre bişylr yapayımm

 

0
2013-01-02T14:40:04+02:00

2012-2013 eğitim-öğretim yılı için, 9. sınıflar Tarih-1 dersi I. dönem I. yazılı soru
örneklerini ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. soruların puan dağılımları tercihe
göre değiştirilebilir.
A) Aşağıdaki cümlelerin yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” koyunuz. (15 P.)
( ) Türklerin tarihte kullandığı ilk takvim Celalî Takvimidir
( ) Çivi yazısını bulan uygarlık Lidyalılar’dır.
( ) Tekerlek yontmataş devrinde bulunmuştur.
( ) Güneş yılı esaslı takvimi Sümerler bulmuştur.
( ) Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan faydalanılır.
B) Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (20 P.)
Mısır hükümdarlarına …………………….. adı verilir
Olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli
gelişmelere…………………..denir.
Hikayeci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi………………
Sümer şehir devletlerine ……………….. adı verilir
Asya Tarihi, Türkiye Tarihi, Ankara Tarihi; tarihin …………………. göre sınıflandırılmasıdır.
C) Aşağıda soldaki sütunda tarihin faydalandığı bilimler, sağdaki sütunda da bu bilimlerin tanımları
verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz. (15 P.)
Paleoğrafi A Para üzerindeki bilgilerin incelenmesi
Nümizmatik B Olayların tarih sırasına konması
Arkeoloji C Toplumu inceleyen bilim dalı.
Kronoloji D Kazı çalışmalarıyla bulgulara ulaşılması
Sosyoloji E Eski yazıların okunması ve incelenmesi
D) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (her test sorusunun değeri 4 puandır)
1) Aşağıdakilerden hangisi tarihin çağlara ayrılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
A) Yazının kullanılması
B) Kavimler göçü
C) İstanbul’un fethi
D) Fransız ihtilali
E) Reform hareketleri
2) Aşağıdakilerden hangisi tarihin tanımı ile doğrudan ilgili değildir?
A) Tarih toplumların birbirleriyle ilişkilerini inceler
Son Konular Popüler Son Yorumlar
Rüyada Yılan Görmek Ne
Anlama Gelir?
Oca 02, 2013
2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi
(MTV) Miktarları
Ara 30, 2012
Agora Nedir? Antik Yunan
Şehirlerinde Agora
Ara 30, 2012
Video Galeri
Cem Yılmaz | CM101MMXI FUNDAMENTALS
Teaser Fragman
İnternet'in Fenomenleri [ Top 10 ] Beyin bedava,
okuyom ben, tülay vs. hepsi bir arada
TSC'den PES 2013 Yeni Hareketler Eğitim
Videosu
Final'den Yarışma Sınavı
www.fdd.com.tr/sks
9,10.ve 11.sınıflar ödüllü ücretsiz
yarışma sınavı 5-6 Ocak'ta
Search
facebook sayfamızı beğenin twitter takipçimiz olun RSS
Bilişim Teknoloji Biyoloji Edebiyat Eğitim Güncel Bilgiler Mutfak Kadınca Kpss Rüya Tabirleri Sağlık Tarih
Anasayfa Görseller Hakkımızda İLETİŞİM02 01 2013 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012-2013 | Bilgi Birikimi
bilgibirikimi.net/2012/09/29/9-sinif-tarih-dersi-1-donem-1-yazili-sorulari-2012-2013/ 2/10
B) Tarih olaylar arsındaki sebep-sonuç ilişkilerini inceler.
C) Tarih toplumların ilişkilerini yer ve zaman göstererek inceler.
D) Tarih sadece büyük adamların yaptıklarından söz eder.
E) Tarih toplumların her türlü faaliyetlerini inceler.
3) Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyılın hangi yarı ve çeyreğine denk geldiğini yazınız.
MS. 1173:
MS. 822:
MS. 1903:
MS. 1699:
MS. 248:
4) Toroslardan başlamak üzere Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan ve Basra Körfezine kadar uzanan bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maveraünnehir
B) Mezopotamya
C) Elam
D) Asur
E) Anadolu
5) “Tarih bilgileri, zaman içinde değişme gösterebilir.” diyen bir tarihçi bu görüşünü aşağıdakilerden hangisine
dayandırmaktadır?
A) Tarih yazı ile başlar.
B) Tarihi olaylar kesintisiz akıp gider.
C) Tarihi olaylar genellikle geniş alanlarda meydana gelir.
D) Yeni bilgiler ortaya çıkabilir.
E) Tarih araştırmaları olayın geçtiği yerde yapılır.
6) Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden
biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı
7) Mustafa Kemal “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen
gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır.” diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?
A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi
B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma
C) Olayları tek bir kaynaktan yazma
D) Olaylarda zaman bildirme
E) Olayları yazarken objektif olma
E) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Dünyanın 7 harikasını yazınız. (7 p.)
2) İyi bir tarihçide bulunması gereken özellikleri gerekçeleriyle birlikte kısaca açıklayınız. (15 p.)

0