Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-02T14:50:03+02:00

Bu tür aruzun her kalıbı ile yazılabilir. Gazelin beyit sayısı beş ile on beş arasında değişir. ilk beytine “matla“, son beytine “makta” denir. Makta beytinde şairin adı (mahlası) geçer.Gazelin uyak düzeni (aa/ ba/ ca/ da…) biçimindedir. Ga­zelin her beyiti anlamca bağımsızdır. Yani gazelde konu birliği yoktur. Az da olsa konu birliği görülen gazellere “yek-ahenk gazel” denir. Beyitlerindeki konu birliğinin yanında, beyitlerin tümü aynı söyleyiş güzelligindeyse buna da “yek-avaz gazel” denir. Gazelin en güzel beytine “beyt-ül gazel” denir. Gazelin konu yönünden benzeri, o da lirik bir tür olan, Halk edebiyatındaki koşmadır. Gazelin konusu; din ve tasavvuf, aşk, şarap, fel­sefe, yaşanan zamandan yakınmadır.

Gazel Örneği:

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

Felekler yandı âhımdan muradım şem’i yanmaz mı

 

Kamu bîmânna canan deva-yı derd eder ihsan

Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı

 

Şeb-i hicran yanar canım döker kan çeşm-i giryânım

Uyarır halkı efgaanım kara bahtım uyanmaz mı

 

Gül-i ruhsânna karşu gözümden kanlı akarsu

Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

 

Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen

Desem ol bî-vefa bilmem inanır mı inanmaz mı

 

Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail

Bana ta’n eyleyen gaafıl seni görgeç utanmaz mı,

 

Fuzuli rind ü şeydadır hemîşe halka rüsvâdır

Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı

2 3 2