Cevaplar

2013-01-02T15:06:51+02:00
 İslam İnancına göre insanın öldükten sonra dirilip sonsusa dek kalacağı ve Allah’a hesap vereceğe yere ne ad verilir? A) Ahiret              B) Mahşer            C) Kıyamet          D) Berzah 2.       Yazıcı meleklere ne ad verilir? A) Hafaza melekleri         B) Münker nekir C) Kiramen katibin          D) Sorgu melekleri 3.       Sorgu meleklerine ne ad verilir? A) Kiramen katibin          B) Hafaza melekleri C) Münker nekir                D) Ölüm melekleri 4.       Ahirette insanların toplandıkları yer ne ad verilir? A) Arafat                             B) Kıyamet C) Mikat                              D) Mahşer 5.       Doğa olaylarını yürütmekle görevli meleğe ne ad verilir? A) Cebrail                           B) Azrail B) Mikail                             D) İsrafil 6.       Eceli Canlıların canlarını almakla görevli melek hangisidir? A) Cebrail                           B) İsrafil C) Mikail                             D) Azrail 7.       Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine ne denir? A) Ahiret                              B) Arafat C) Haşir                               D) Kıyamet 8.       Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Batıl inançların çoğu bilgisizlikten kaynaklanır B) Batıl inançlar Dini konuların yanlış anlaşılıp yorumlanmasından kaynaklanır. C) Ölmüş bir insan insanlarla bağlantı kurabilir. D) Sihir ve büyü Dinimizce hoş görülmemiştir. 9.       Aşağıdakilerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Devamlı Allah’a ibadet ederler B) İyi insanların başarısı için dua ederler C) Erkek ve dişilik özellikleri vardır D) Vahileri peygamberlere ulaştırırlar 10.    aşağıdakilerden hangisi ölümün tarifine uymaz? A) Canın bedenden ayrılmasıdır B) Dünya hayatının son bulmasıdır C) İnsanın yok olmasıdır D) Dünyadan ahirete geçiştir 11.     “…biz kitapta hiçbirşeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.” Yukarıdaki ayette Ahiret hayatının hangi aşaması anlatılmaktadır? A) Cennet                             B) Kabir hayatı C) Haşr                                D) Sırat 12.    Oruç tutulan ay hangisidir? A) Recep                              B) Şaban C) Ramazan                        D) Zilkade 13.    Bir yoksulun bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktarda oruç tutamayanların fakirlere verdiği paraya ne denir? A) imsak                              B) Fidye C) Zekat                               D) İftar 14.    Oruca başlama vaktine ne denir? A) İmsak                              B) Savm C) İftar                                 D) Fecir 15.    Oruç açmaya ne denir? A) İmsak                              B) İftar C) Savm                               D) Salat 16.    Ramazanda kılınan 20 rekatlık namaz hangisidir? A) Yatsı namazı                 B) Teravih namazı D) Vitr namazı                   D) Teheccüt namazı 17.    Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Oruç ibadeti insana sabrı öğretir B) İnsana zorluklarla mücadeleyi öğretir C) Nimetlerin değerini unutturur D) insanın sorumluluk duygusunu geliştirir 18.    Ramaza ayı sonunda kişi başına verilen ailedeki bütün bireylerin vermesi gereken sadaka hangisidir? A) Zekat                               B) İftar C) Fidye                               D) Fitre 19.    Hz.Peygamber ve arkadaşlarının Mekke’den Medine’ye göç etmesi hangi kavram ile ifade edilir? A) Rahmet                           B) Tebliğ C) Belagat                           D) Hicret 20.    Hz.Peygamberin ahlakının kaynağı neydi? A) Hadis                               B) Fıkıh C) Tevrat                             D) Kuran             10.Cehennemin en kötü yerinde ceza görecek olanlar kimlerdir? a) Günah işleyenler.          b) Cehennemlikler. c) Münafıklar.                    d) İbadetleri yapmayanlar.  11. “Sur”a ikinci üfleme sonucunda ne olacaktır? a)  Bütün insanlar ölecektir.               b)  Bütün insanlar tekrar diriltilecektir.  c)  Herkes “ araf ” ta toplanacaktır.    d)  Herkes cennete gidecektir.   12.İnsanları “kaza ve belalardan” koruyan melekler hangilerdir? a) Hafeza melekleri  b) Münker-Nekir    c) Kiramen       d) Katibin   13.Kıyamet günü insanların toplanacağı meydanın adı nedir? a) Arafat               b) Cennet          c) Arasat             d) Sırat   14. “Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden sakının.” Bu ayet hangi surede geçmektedir.? a) Nisa suresi,     b) Yasin suresi       c) Bakara suresi     d) Araf suresi   15. “O gün onların ağızlarını mühürleriz;yaptıklarını bize elleri anlatır ayakları da şahitlik eder.” (Yasin suresi 65.Ayet) Aşağıdakilerden hangileri bu ayetten çıkartılacak sonuçlardandır? I.Herkes yaptığının karşılığını görür. II.Yapılanlar kimsenin yanına kalmaz. III.Bu kişiler cennete gitmeyi hak ederler. IV.Organlarımız aleyhimize şahitlik yapacak.   a)  I, II ve IV      b)  II,III ve IV       c)I ,III ve IV      d) I,II,III ve IV   16. Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? a) Mev’a    b) Haviye      c) Firdevs     d) Naim   17. “Allah’tan mağfiret isteyin,çünkü Allah,affedici ve bağışlayıcıdır.” (Bakara suresi 199.Ayet) Bu ayette Allah bizden ne yapmamızı istemektedir? a) İbadetlere devam  etmemizi,      b) Ahiret hayatını düşünmemizi, c) Dünya hayatını düşünmemizi,    d) Günahlarımızdan tevbe etmemizi,   18. “Çeşitli yollarla gelecekten ve bilinmeyenden haber verdiğini ve gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkardığını söyleyerek insanları aldatma işine ne ad verilir? a) Büyücülük      b) Göz boyama       c) Falcılık        d) Sihirbazlık     19. “Ruh göçü( Reenkarnasyon) ne demektir? a) Ruhun ölümsüz olduğunu kabul eden görüştür.   b) Ruhun olmadığını kabul eden görüştür. c) Ruhun ölümlü olduğunu kabul eden görüştür. d) Ruhun ölümden sonra başka bir bedene geçtiğini kabul eden görüştür.   20. “O gün cehenneme,doldun mu? Diye soracağız,o da,daha yok mu? Diyecek.”(Kaf 50.ayet)Bu ayette cehennemin hangi özelliği vurgulanmaktadır. a) Azap verici olduğu,                       b) Boş olduğu, c) Çok geniş olduğu,                         d) İnsanlar için olduğu,  
1 5 1
2013-01-02T16:16:36+02:00

 İslam İnancına göre insanın öldükten sonra dirilip sonsusa dek kalacağı ve Allah’a hesap vereceğe yere ne ad verilir? A) Ahiret              B) Mahşer            C) Kıyamet          D) Berzah 2.       Yazıcı meleklere ne ad verilir? A) Hafaza melekleri         B) Münker nekir C) Kiramen katibin          D) Sorgu melekleri 3.       Sorgu meleklerine ne ad verilir? A) Kiramen katibin          B) Hafaza melekleri C) Münker nekir                D) Ölüm melekleri 4.       Ahirette insanların toplandıkları yer ne ad verilir? A) Arafat                             B) Kıyamet C) Mikat                              D) Mahşer 5.       Doğa olaylarını yürütmekle görevli meleğe ne ad verilir? A) Cebrail                           B) Azrail B) Mikail                             D) İsrafil 6.       Eceli Canlıların canlarını almakla görevli melek hangisidir? A) Cebrail                           B) İsrafil C) Mikail                             D) Azrail 7.       Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine ne denir? A) Ahiret                              B) Arafat C) Haşir                               D) Kıyamet 8.       Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Batıl inançların çoğu bilgisizlikten kaynaklanır B) Batıl inançlar Dini konuların yanlış anlaşılıp yorumlanmasından kaynaklanır. C) Ölmüş bir insan insanlarla bağlantı kurabilir. D) Sihir ve büyü Dinimizce hoş görülmemiştir. 9.       Aşağıdakilerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Devamlı Allah’a ibadet ederler B) İyi insanların başarısı için dua ederler C) Erkek ve dişilik özellikleri vardır D) Vahileri peygamberlere ulaştırırlar 10.    aşağıdakilerden hangisi ölümün tarifine uymaz? A) Canın bedenden ayrılmasıdır B) Dünya hayatının son bulmasıdır C) İnsanın yok olmasıdır D) Dünyadan ahirete geçiştir 11.     “…biz kitapta hiçbirşeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.” Yukarıdaki ayette Ahiret hayatının hangi aşaması anlatılmaktadır? A) Cennet                             B) Kabir hayatı C) Haşr                                D) Sırat 12.    Oruç tutulan ay hangisidir? A) Recep                              B) Şaban C) Ramazan                        D) Zilkade 13.    Bir yoksulun bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktarda oruç tutamayanların fakirlere verdiği paraya ne denir? A) imsak                              B) Fidye C) Zekat                               D) İftar 14.    Oruca başlama vaktine ne denir? A) İmsak                              B) Savm C) İftar                                 D) Fecir 15.    Oruç açmaya ne denir? A) İmsak                              B) İftar C) Savm                               D) Salat 16.    Ramazanda kılınan 20 rekatlık namaz hangisidir? A) Yatsı namazı                 B) Teravih namazı D) Vitr namazı                   D) Teheccüt namazı 17.    Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Oruç ibadeti insana sabrı öğretir B) İnsana zorluklarla mücadeleyi öğretir C) Nimetlerin değerini unutturur D) insanın sorumluluk duygusunu geliştirir 18.    Ramaza ayı sonunda kişi başına verilen ailedeki bütün bireylerin vermesi gereken sadaka hangisidir? A) Zekat                               B) İftar C) Fidye                               D) Fitre 19.    Hz.Peygamber ve arkadaşlarının Mekke’den Medine’ye göç etmesi hangi kavram ile ifade edilir? A) Rahmet                           B) Tebliğ C) Belagat                           D) Hicret 20.    Hz.Peygamberin ahlakının kaynağı neydi? A) Hadis                               B) Fıkıh C) Tevrat                             D) Kuran             10.Cehennemin en kötü yerinde ceza görecek olanlar kimlerdir? a) Günah işleyenler.          b) Cehennemlikler. c) Münafıklar.                    d) İbadetleri yapmayanlar.  11. “Sur”a ikinci üfleme sonucunda ne olacaktır? a)  Bütün insanlar ölecektir.               b)  Bütün insanlar tekrar diriltilecektir.  c)  Herkes “ araf ” ta toplanacaktır.    d)  Herkes cennete gidecektir.   12.İnsanları “kaza ve belalardan” koruyan melekler hangilerdir? a) Hafeza melekleri  b) Münker-Nekir    c) Kiramen       d) Katibin   13.Kıyamet günü insanların toplanacağı meydanın adı nedir? a) Arafat               b) Cennet          c) Arasat             d) Sırat   14. “Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden sakının.” Bu ayet hangi surede geçmektedir.? a) Nisa suresi,     b) Yasin suresi       c) Bakara suresi     d) Araf suresi   15. “O gün onların ağızlarını mühürleriz;yaptıklarını bize elleri anlatır ayakları da şahitlik eder.” (Yasin suresi 65.Ayet) Aşağıdakilerden hangileri bu ayetten çıkartılacak sonuçlardandır? I.Herkes yaptığının karşılığını görür. II.Yapılanlar kimsenin yanına kalmaz. III.Bu kişiler cennete gitmeyi hak ederler. IV.Organlarımız aleyhimize şahitlik yapacak.   a)  I, II ve IV      b)  II,III ve IV       c)I ,III ve IV      d) I,II,III ve IV   16. Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? a) Mev’a    b) Haviye      c) Firdevs     d) Naim   17. “Allah’tan mağfiret isteyin,çünkü Allah,affedici ve bağışlayıcıdır.” (Bakara suresi 199.Ayet) Bu ayette Allah bizden ne yapmamızı istemektedir? a) İbadetlere devam  etmemizi,      b) Ahiret hayatını düşünmemizi, c) Dünya hayatını düşünmemizi,    d) Günahlarımızdan tevbe etmemizi,   18. “Çeşitli yollarla gelecekten ve bilinmeyenden haber verdiğini ve gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkardığını söyleyerek insanları aldatma işine ne ad verilir? a) Büyücülük      b) Göz boyama       c) Falcılık        d) Sihirbazlık     19. “Ruh göçü( Reenkarnasyon) ne demektir? a) Ruhun ölümsüz olduğunu kabul eden görüştür.   b) Ruhun olmadığını kabul eden görüştür. c) Ruhun ölümlü olduğunu kabul eden görüştür. d) Ruhun ölümden sonra başka bir bedene geçtiğini kabul eden görüştür.   20. “O gün cehenneme,doldun mu? Diye soracağız,o da,daha yok mu? Diyecek.”(Kaf 50.ayet)Bu ayette cehennemin hangi özelliği vurgulanmaktadır. a) Azap verici olduğu,                       b) Boş olduğu, c) Çok geniş olduğu,                         d) İnsanlar için olduğu, 

0