Cevaplar

2013-01-02T15:14:50+02:00
You may be right, but we have a slightly different opinion. Yeminli Sözlük Prepared catalysts were calcined at different temperatures. Hazırlanan bütün katalizörler farklı, sıcaklıklarda kalsine edildi. Singing different intervals must be tought to the students. Öğrencilere farklı aralıkları söylemeleri öğretilmelidir. How are they different from non- beach versions of the sport? >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S< harfine tıklayın. << How many different kinds of coins are there in your country? >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S<harfine tıklayın. << This town is quite different from what it was ten years ago. Bu cümle çevirisini bekliyor. S harfine tıklayarak çeviri önerebilirsiniz. We have already received orders from 10 different countries. 10 farklı ülkeden siparişler almış bulunuyoruz. We have already received orders from 10 different countries. Daha şimdiden 10 farklı ülkeden siparişler aldık. If I goof up again, I`m going to use a different typewriter. Yemix Sözlük - Türkiye’nin İlk ve Tek Çeviri Cümle Sözlüğü Asynartetic means having two members with different rhythms. Yemix İngilizce Sözlük Protean means variable; versatile; assuming different forms. Yemix İngilizce Sözlük Syncretism means combination of different religious beliefs. Yemix İngilizce Sözlük She’d never done this before, but things were different now. Yemix Sözlük Medical translators are different from medical interpreters. Yemix İngilizce Türkçe Çeviri Sözlüğü By the age of 25, she had lived in five different countries. Yeminli İngilizce Türkçe Sözlük FriendFeed can be used by anyone for many different purposes. FriendFeed herkes tarafından çok farklı amaçlarla kullanılabilir. MySpace is different. It's like going to your friend' s house. MySpace farklı. Tıpkı bir arkadaşınızın evine gitmek gibi. Car wheels spin at different speeds, especially when turning. Araba tekerlekleri özellikle döndüklerinde farklı hızla dönerler. This influence was of a different kind and of unequal degree. Bu etki çok farklıydı ve eşit olmayan bir derecedeydi. Do you have any friends from a different generation than you? >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S<harfine tıklayın. << Do you think it is okay to marry someone of a different race? >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S<harfine tıklayın. << Do you know the names of the different kicks/ punches/ stances? >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S<harfine tıklayın. << Do you think it is okay to marry someone of a different race? >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S<harfine tıklayın. << Have you ever looked in the mirror and seen a different face? >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S<harfine tıklayın. <<

 

0