Cevaplar

2013-01-02T15:27:37+02:00

element atom bileşik gibi şeyler maddenin tanecikli yapısı

1 5 1
2013-01-02T15:28:25+02:00

1-Hız birim zamanda alınan yoldur.

“Cisim ivmeli hareket yapıyorsa hızı zamanla değişir.”

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ivmesiz hareket etmektedir.

A)Giderken duraktan yolcu almak isteyen otobüs

B)Dururken harekete başlayan otomobil

C)Ani fren yapan bisiklet

D)Eşit zaman aralıklarında eşit yol alan kamyon

 

2-

Madde   Erime N.( C)  Kaynama N.( C )

X            -10                    60

Y             40                    80

Z             -20                    28

Tablodaki bilgilere göre X,Y ve Z’nin 30 C’deki fiziksel halleri nedir?

        X             Y              Z

A-   Sıvı         Sıvı         Gaz

B-   Katı         Sıvı         Gaz

C-   Katı         Sıvı          Sıvı

D-   Sıvı          Katı         Gaz

 

3-Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olaylardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A-Sütün mayalanmasıyla yoğurt oluşması              B-Çilekten reçel yapılması

C-Suyun donması                                                    D-Meyvenin çürümesi

 

4-

I-Ayran

II-Şerbet

III-Hava

Yukarıdaki karışımlardan hangileri homojendir?

A-Yalnız III         B-II ve III             C-I ve III              D-I, II ve III

 

5-Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A-Atmosfer   B-N/m   C-Paskal   D-kg.m/s

 

6-

I-Barajda biriken nehir suyu

II-Barajdan dökülen su (bilgi yelpazesi.net)

III-Yüksek bir yerden yuvarlanan kaya

Yukarıda verilen olayların hangilerinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir?

A-I ve II    B-I ve III   C-II ve III   D-Hepsi

 

7-Sodyum, Kalsiyum ve Karbon elementlerinin kimyasal sembollerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A-  O,  Ca,  C            B-Na,  Fe,  Cu                    C-  Na,  Ca,  C           D-Ca,  H,  O

 

8-

Proton sayısı     Kütle numarası

X          18                     38

Y          19                     39

Z          18                      39

X, Y, Z atomlarından hangileri birbirinin izotopudur?

A-   X ve Y               B- X ve Z                C-   Y ve  Z               D- X, Y ve Z

 

9- Bıçakların kesici yüzeylerinin sık sık bilenmesinin amacı nedir?

A-Parlatmak        B-Paslanmasını  önlemek

C-Basıncı azaltmak      D-Temas yüzeyini küçültmek

 

10-Aşağıdakilerden hangileri basit makinelerin kullanım amaçlarındandır.

I-Kuvvetten kazanç sağlamak

II-Enerjiden kazancı artırmak

III-İş kolaylığı sağlamak

A-Yalnız I          B-Yalnız III                C-I ve III  (*)           D-I , II ve III

 

CEVAPLAR

1)D 2)D 3)C 4)B 5)D 6)C 7)C 8)B 9)D 10)C

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

6-

 

7-

 

8-

 

 

9- (bilgi yelpazesi.net)

 

10-

 

2 1 2