Cevaplar

2013-01-02T15:26:36+02:00
1.      Babası, Ali’ye bahçedeki çiti boyamasını söylemiş. Ali, 36m uzunluğundaki çitin 1/6 ini kırmızıya 1/6‘ ini maviye boyamış. Ali çitin kaçmetresini  boyamıştır? A)      12m B)      24m C)      30m D)      18m 2.       Bir günün2/6 ‘sini uykuda 1/6 ‘ini okulda geçiriyorum. Geriye kaç saat kalır? A)      12 s B)      10 s C)      8 s D)      6 s 3.      250 YTL aranın 2/10 ‘si ile 1/10 ‘ ini harcadım. Geriye kaç liram kaldı? A)      150 YTL B)      125 YTL C)      175 YTL D)      100 YTL 4.      Bir top kumaşın 2/8 ‘si ile1/8 ‘i satılmıştır. Bir top kumaş 200 m olduğuna göre geriye kaç m kumaş kalmıştır? A)      75 m B)      100 m C)      125 m D)      150 m 5.      Bahçemizin 1/7 ‘ine gül,2/7  ’sine lale, geriye kalan kısmına da sebze diktik. Bahçemiz 98 metre kare olduğuna göre ne kadarına çiçek ektik? A)      35 m2 B)      40 m2 C)      42 m2 D)      45 m2 6.       Berke kitabının önce1/5 ‘ini sonra da 2/5‘sini okudu. Berke’nin kitabı 75 sayfa olduğuna göre Berkekaç sayfa okumuştur? A)      45 B)      30 C)      60 D)      25 7.      Can, sabah kutudaki sütün 1/9 ‘ini akşam da 3/9‘ünü içmiştir. Bir şişede 450 cl süt olduğuna göre geriye kaç cl süt kalmıştır? A)      150 cl B)      250 cl C)      200 cl D)      500 cl 8.      48 litrelik bir bidon suyun önce2/6 ‘si sonra 3/6’ü harcanmıştır. Geriye kaç litre su kalmıştır? A)      7 litre B)      8 litre C)      42 litre D)      14 litre 9.      Balonlarımın önce3/8 ‘ü sonra1/8 ‘i daha sonrada 2/8 ‘si patladı. Geriye 14 balon kaldığına görekaç balon patlamıştır? A)      28 B)      35 C)      14 D)      42
4 2 4
2013-01-02T15:26:42+02:00

SORULAR 
1. Mehmet bir testin önce 2/5 ini, sonra da 1/5 ini çözüyor. Geriye 24 soru kaldığına göre bu test kaç soruluk bir testtir? 

2. Nur, bir pastanın önce 1/3 ünü, sonra da kalanın 1/3 ünü yiyor. Geriye pastanın kaçta kaçı kalır?

3. Talha, kontörlerinin 3/4 ünü bitirmiştir. Talha, 22 kontör daha harcarsa başlangıçtaki kontörlerinin 11/12 si bitmiş olacak. Buna göre Talha’nın başlangıçta kaç kontörü vardı?

4. Sıvı sabun, kuruduğunda ağırlığının 3/7 sini kaybediyor. Buna göre 840 gram sıvı sabundan kaç gram kuru sabun elde edilir?

5. Selim’in yaşı Rıdvan’ın yaşının 5/3 katıdır. İkisinin yaşları toplamı 104 olduğuna göre Selim kaç yaşındadır?

6. 1/ 3 ü ile kendisinin toplamı 84 olan sayı kaçtır?

ÇÖZÜMLER


1. İlk önceMehmet'in testin ne kadarlık bölümünü çözdüğünü bulalım. 
2 + 1 = 3 
5 5 5 

Demek ki çözülmeyen kısım 2 dir. 

2 i 24 soruysa tamamını buradan bulabiliriz.
5
24 ÷ 2 = 12
12 x 5 = 60 

2. “Kalanın” ifadesi geçen soruların pratik çözümü vardır. 
Paydaları çarpıp kesirleri buna göre düzenleyelim. Paydalar 3 ve 3 dür. 
3 x 3 = 9
Pastayı 9 a bölünmüş olarak düşünerek problemi çözeceğiz.
Nur başlangıçta pastanın 1 ünü yiyor. Yani 3 u;
3 9

Sonra da kalanın 1 ünü yiyor. Yani 2 sı;
3 6

Pastanın 5 u yenmiş; 4 u kalmıştır.
9 9

3. Talha kontörlerinin 3 ünü bitirmiş. 
4
Başka bir deyişle 9 sini bitirmiş.
12
22 kontör daha harcarsa kontörlerinin 11 si bitmiş olacak.
12

22 kontörün, kontörlerinin 2 sine denk geldiğini buluruz.
12
2 si 22 kontör ise başlangıçtaki kontörünü bulabiliriz.
12
22 ÷ 2 = 11 
11 x 12 = 132 

4. 7 gram sabun kuruyunca 4 gram kalıyor.
Buna göre 840 gram sıvı sabundan kaç gram kuru sabun oluşur. 
7 gram sıvı sabundan 840 gram sıvı sabun
4 gram katı sabun ? gram katı sabun
Sıvı sabun kaç katına çıkmışsa katı sabun da aynı oranda artar. 
840 ÷ 7 = 120
Buna göre katı sabunda aynı oranda artacaktır.
120 x 4 = 480 gram katı sabun.

5. Selim’in yaşı Rıdvan’ın yaşının 5 katıymış.
3
O zaman Selim’ e 5k, Rıdvan’a 3k diyelim. 
Yaşları toplamı 104 müş.
5k + 3k = 104 
8k = 104
k = 13
Bize Selim’in yaşı soruluyor.
5k = 13 x 5 => Selim’in yaşı -> 65

6. 1 üne K dersek, kendisine 3K deriz.
3
K+ 3K = 84
K = 21
Sayının kendisi 3K idi. O zaman sayımız ;
3 x 21 = 63

0