Cevaplar

2013-01-02T15:40:15+02:00

KENDİMİ TANIYORUM

BENZER VE FARKLI YÖNLERİM

Birey;

İnsan topluluklarını oluşturan,

Sosyal ve duygusal özellikleri toplum içinde oluşan,

Benzer ve farklı özellikleri bulunan insanların her birine denir.

Bireylerin;

Bir anne ve babasının olması,

Vücut yapılarının birbirine benzemesi,

Kol, bacak, el, ayak, göz, kulak, vb. organlarının olması,

Beslenme, barınma ve giyinme gibi ihtiyaçlarının olması,

Sevgi, saygı, korku, vb. duyguları benzer özelliklerindendir.

Bireylerin farklı olan özellikleri de vardır.

 Bireylerin;

Fiziki yapıları (dış görüntüsü),

İlgi alanları (özel uğraşları, spor, vb.),

Zevkleri, yetenekleri (kitap okumak, müzik, vb.) ve

Duygusal özellikleri sevinç, üzüntü, vb.) farklılık gösterir.

Bireyleri birbirinden ayıran, kendine özgü olan özelliklere bireysel özellik denir. Bireysel özelliklerin bir kısmı doğuştan gelir, bir kısmı da sonradan kazanılır.

  BİREYSEL ÖZELLİKLER

Fiziksel Özellikler - Duygusal özellikler – Zihinsel Özellikler

Her insanın fiziksel, zihinsel ve duygusal özelliklerine saygı göstermeliyiz.

 

 

 

8 4 8