Cevaplar

2013-01-02T16:40:55+02:00

Bütün ümidim gençliktedir.

All hope for Youth. 


Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, Onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.

The rising new generation, the future is yours. Republic, we have established, it will continue to increase, and you yourselves. 


Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Turkish Youth! The first task of the Turkish Independence and the Turkish Republic forever, is to preserve and defend. 


Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Turks recognize the ancestry of the child to do great things for the people will force itself.

1 5 1