Cevaplar

2013-01-02T16:42:00+02:00

Türk Kurtuluş Savaşıİstiklâl HarbiTürk İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:

I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 30 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır Örgütlenme dönemi: Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır. Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.[21] Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.
1 2 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-02T16:42:20+02:00

http://www.google.com.tr/search?q=kurtulu%C5%9F+sava%C5%9F%C4%B1+s%C4%B1ras%C4%B1nda+do%C4%9Fu+cephesinde+ya%C5%9Fanan+drama&oq=kurtulu%C5%9F+sava%C5%9F%C4%B1+s%C4%B1ras%C4%B1nda+do%C4%9Fu+cephesinde+ya%C5%9Fanan+drama&sugexp=chrome,mod=12&sourceid=chrome&ie=UTF-8

1 5 1