Cevaplar

2013-01-02T17:40:11+02:00

ise 9. Sınıflar Tarih 1. Dönem 2. Sınav Soruları

 

S-1) Hititlerde kraliçe olan “tavananna” törenlere başkanlık yapar, kral savaşa gittiğinde ülkeyi yönetirdi. Bununla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Kraliçe kraldan daha üstündür                              b) Kraliçe ülkeyi tek başına yönetir

c) Kraliçenin yönetimde söz hakkı vardır                 d)Kral ve kraliçe eşit haklara sahiptir

 

S-2) Anadolu’nun kültürlerin merkezi oluşunda aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur ?

a) Zengin maden yataklarının olması

b) Verimli bir arazi olması

c) Coğrafi konum yönünden önemli olması

d) Asya ile Avrupa yolları üzerinde bulunması

 

S-3) Mısırlılar ile Hititler arasında yılında imzalanan ve tarihte ilk yazılı olma özelliğini taşıyan anlaşma hangisidir ?

a) Kadeş Antlaşması                          b) 12 Levha Kanunu

c) Hamurabi Yasaları                          d)  Veda adlı metinler

 

S-4) Bugün kullandığımız Latin alfabeleri aşağıdaki ilkçağ uygarlıklarından hangisine aittir?

a)Hititler         b) Fenikeliler   c) Lidyalılar    d) Çinliler

 

S-5) Roma imparatorluğu zamanında İstanbul’un su ihtiyacını gidermek için yapılan depolara verilen ad nedir ?

A) Sarnıç                    b) Kilise          c)Tekfur                      d) Thema

 

S-6) Lidyalılar tarafından ticaret yapma amacıyla kullanılan Sard’dan Ninova’ya kadar uzanan yolun adı nedir ?

a) Baharat Yolu          b) Kral Yolu

c) Asya Yolu              d) İpek Yolu

 

http://sinavmodu.blogcu.com/

 

S-7) Sümerlerde bir suç işlendiği zaman çok ağır olmadığı müddetçe genelde para cezasına çarptırılırdı. Babillerde ise daha çok işlenen suç neyse onun benzeri suçluya ceza olarak verilirdi.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir ?

a) Sümerlerde kanunlar çok serttir                            b) Babiller daha çok para cezası kullanır

c) Babil kanunları Sümerlerden daha serttir              d)Babil ve Sümer kanunları benzerlik gösterir

 

S-8) Aşağıdakilerden hangisi Maden çağına ait dönemlerden biri değildir ?

a) Bakır           b) Tunç           c) Demir          d) Toprak

 

S-9) Yunan uygarlığındaki Dragon, Solon, ve Klistenes tarafından oluşturulan kanunlarda aşağıdaki özelliklerden hangilleri yoktur ?

a) Doğuştan soyluluğun kaldırılması             b) Demokrasi anlayışının gelişmesi

c) Halk meclisinin kurulması                         d) Sınıflar arası mücadelenin artması

 

S-10) Kadeş Antlaşması Mısır ile Hititler arasında M.Ö 1280 yılında imzalanmıştır. Bu antlaşmanın tarihi açıdan önemi nedir ?

a) İlk yazılı antlaşma olması               b) Kölelere özgürlük sağlaması

c) Kral seçiminin belirlenmesi            d)  Dini açıdan önemli olması

 

S-11) Aşağıdakilerden hangisi Çinlilerin icat ettiği buluşlardan biri değildir?

a) Ok ve Yay  b) Barut          c) Pusula         d) Matbaa

 

 

 

S-12) Lidyalılar tarihte parayı kullanan ilk topluluk olmuştur. Bunun ticari hataya sağladığı katkı ne olmuştur?

 

a)Takas sistemi daha da gelişmiştir                b)Ticaret daha kolay ve akıcı hale gelmiştir

c)Ticari hayatta yavaşlama olmuştur              d)Ticari hayata etkisi çok sınırlı kalmıştır

 

 

S-13) Yunan uygarlığındaki Dragon, Solon, ve Klistenes tarafından oluşturulan kanunlarda aşağıdaki özelliklerden hangilleri yoktur ?

a) Doğuştan soyluluğun kaldırılması             b) Sınıflar arası mücadelenin artması

c) Halk meclisinin kurulması                         d) Demokrasi anlayışının gelişmesi

 

S-14) Aşağıdakilerden hangisi Kast sisteminin özelliklerinden değildir ?

a) Kastlar arası sosyal ilişki yasaktır              b) Her kastın kendine özgü kuralları vardır

c) Kastlar arası geçiş yoktur                          d)Kastların en üstünde yöneticiler vardır

 

S-15) Roma halkından olan pleplere çıkarılan kanunla devlet memuru ve asker olma hakkı verilmiştir. Bu özgürlüklerin verildiği kanun aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır ?

A) Sezar kanunu         b) Klistenes kanunu               c) 12 Levha kanunu    d) 12 kitap Kanunu

 

S-16) Aşağıdaki uygarlıkların karşılarına merkezlerini (başkent ) yazınız.

 

Frigya             …………….              Hititler            ………………….

 

Akadlar           ……………..             Asurlular         …………………..

1 5 1